Η παγκοσμιοποίηση μείωσε την ανταγωνιστικότητα των μικρών χωρών

Υποστήριξε,   δίνοντας και στοιχεία για τον αγροτικό τομέα, στην ομιλία του για τις προγραμματικές, ο υπουργός αγροτικής  ανάπτυξης . Α. Τσαυταρης (7/7/2012)


Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές

Θα επιχειρήσω να σας δώσω με αδρές γραμμές την υφιστάμενη κατάσταση, να σας απαριθμήσω τους στόχους και τις προτεραιότητες της αγροτικής μας πολιτικής, με χρονοδιάγραμμα. Τα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας, με κύριο οικονομικό εργαλείο το κομμάτι του ΕΣΠΑ που αφορά την γεωργία, το πρόγραμμα δηλαδή Αλέξανδρος Μπαλτατζής και το καινούργιο πρόγραμμα που έρχεται με τη νέα ΚΑΠ και για λόγους απλούστευσης της συζήτησης, ας το αναφέρουμε Μπαλτατζής ΙΙ.
Θα μπορούσα να συνοψίσω το στόχο μας μέσα σε λίγες λέξεις που είπαμε όταν αναλάβαμε το Υπουργείο, ο κος Χαρακόπουλος και εγώ: «Η γεωργία ήταν ίσως ο πιο σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας και πρέπει και μπορεί να ξαναγίνει».
Η Γεωργία, με την ευρύτερη έννοιά της και η Ανάπτυξη της Περιφέρειας, αποτέλεσε τον Πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η επίλυση γιγάντιων προβλημάτων που αντιμετώπισαν δύο γενιές προγόνων μας, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και τον Εμφύλιο.

Η Ανάπτυξη της Γεωργίας και κατά αντιστοιχία της Περιφέρειας:
• Έλυσε το επισιτικό πρόβλημα του τόπου, χορτάσαμε δηλαδή ψωμί, γίναμε αυτάρκεις σε τρόφιμα.
• Έδωσε δουλειά σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
• Αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και την εξωστρέφεια ,υποστηρίζοντας τις εξαγωγές. Ελληνικά προϊόντα όπως ο καπνός, τα σιτηρά, τα όσπρια, το βαμβάκι, το αμπέλι, τα τεύτλα, τα φρούτα και τα πρώιμα κηπευτικά, στήριξαν τις ελληνικές βιομηχανίες και είχαν θετικές επιπτώσεις στο εξαγωγικό συνάλλαγμα.
• Βελτίωνε συνεχώς το δημογραφικό με τις μεγάλες οικογένειες.
• Τέλος, η γεωργία υποστήριξε και άλλες πολιτικές (Άμυνας και οικοδόμησης των αστικών κέντρων και αργότερα της βιομηχανικής παραγωγής).
Να γιατί προείπα ότι η Γεωργία ήταν Πυλώνας ανάπτυξης της χώρας για τα προηγούμενα 100 χρόνια και πρέπει να ξαναγίνει.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΔΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δυστυχώς, παρά την πρόοδο που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, μια σειρά διεθνών εξελίξεων, τεχνολογικών επιτευγμάτων, λανθασμένων προτεραιοτήτων, τόσο στην Ε.Ε., όσο και στη χώρα μας:
Συρρίκνωσαν την Γεωργία και έκαναν τη χώρα μας από αυτάρκη ελλειμματική.
• Το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι σταθερά αρνητικό, με τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων να κοστίζουν περί τα 6,5 δις € και τις εξαγωγές να αποφέρουν μόλις 4,5 δις €, το 2011.
• Το εισόδημα των γεωργών τα τελευταία χρόνια παρουσίασε μείωση κατά 21%. Μόνο τον τελευταίο χρόνο το εισόδημά τους συρρικνώθηκε κατά 5% περίπου, παρότι ο όγκος της παραγωγής τους ή και η αξία των προϊόντων τους έμεινε σταθερή ή και αυξήθηκε. Πώς έγινε αυτό; Αυξήθηκε κατά 5% το κόστος παραγωγής, ακριβότερο πετρέλαιο, λιπάσματα, σπόροι κ.λ.π..
Στρέβλωσαν την ισορροπία φυτικής-ζωικής παραγωγής που προϋπήρχε, οδηγώντας σε ένα γιγάντιο έλλειμμα ζωικής παραγωγής στη χώρα, με εξαίρεση την ιχθυοπαραγωγή. Ενώ στρεβλώσεις είχαμε ακόμη και για τη φυτική μας παραγωγή, ειδικά στα ξηρικά μη αρδευόμενα χωράφια μας που είναι και τα περισσότερα (70% των χωραφιών) όπου για χιλιάδες χρόνια εναλλάσσονταν καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών: βίκοι, φασόλια, φακές, λαθούρια, τριφύλλια, ή και δευτερευόντως και καπνός, διασφαλίζοντας τροφές για τον άνθρωπο και ζωοτροφές για την κτηνοτροφία μας. Τα όσπριά μας ήταν κύριο συστατικό της Ελληνικής Διατροφής. Οι επιδοτήσεις για παράδειγμα μόνο των σιτηρών στα ξηρικά χωράφια, οδήγησαν στη μονοκαλλιέργεια αποκλειστικά σχεδόν σιτηρών, με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες της μονοκαλλιέργειας. Τα ψυχανθή μας, εξαφανίσθηκαν μαζί και με την κτηνοτροφία. Μόνη σχεδόν λευκωματούχος τροφή και ζωοτροφή έγινε το εισαγόμενο ψυχανθές, η σόγια. Η χώρα μας, μια χώρα που θέλει να λέγεται «Γεωργική» κατανάλωσε 11.800 τόνους φακές εκ των οποίων οι 11.200 ήταν εισαγόμενοι. Όσοι αντιταχθήκαμε τότε σε αυτό το μέτρο, και εγώ προσωπικά, δεν εισακουσθήκαμε για να μην πω χλευαστήκαμε. Δεν διαφωνήσαμε με τις επιδοτήσεις των σιτηρών, ίσα-ίσα υποστηρίζαμε τις επιδοτήσεις σιτηρών και ψυχανθών στα ξηρικά, με μόνη προϋπόθεση να μη δίδονται αν στο ίδιο χωράφι είχε την ίδια καλλιέργεια τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τρεις λέξεις που δείτε τι επιπτώσεις είχε η αφαίρεσή τους.
Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα παρουσιάζει αρνητική τάση σε όλη τη διάρκεια. Με εξαίρεση τα τελευταία 1-2 χρόνια παρατηρείται επιστροφή νέων κυρίως ανθρώπων στην περιφέρεια, λόγω και της κρίσης.
Οι παραγωγοί μας δοκιμάζονται από τον άνισο ανταγωνισμό εισαγόμενων προϊόντων, από τις στρεβλώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού των αγροδιατροφικών προϊόντων, από την έλλειψη ρευστότητας, την αστάθεια των τιμών και από απρόβλεπτους κινδύνους, φυσικούς, που θα εντείνονται με τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές όπως και τις αστάθειες στις αγορές που επίσης θα ενταθούν με κλιματικές αλλαγές.
Περιόρισαν και ακρίβυναν τους διαθέσιμους πόρους της (νερό, έδαφος, ενέργεια κ.λ.π.). Οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές ή οι ραγδαίες ανάγκες σε νερό ύδρευσης των αστικών κέντρων σε βάρος της άρδευσης, τα ακριβά φάρμακα, λιπάσματα, πετρέλαιο θα εντείνουν τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των παραπάνω πόρων.
• Η παγκοσμιοποίηση των μεταφορών και ένα παγκόσμιο παραγωγικό περιβάλλον μαζικής παραγωγής, χαμηλού κόστους, ελεγχόμενο από χώρες με συγκριτικά γιγάντια παραγωγή, μείωσε την ανταγωνιστικότητα μικρών χωρών όπως η δική μας, σε αυτού του είδους την παραγωγή.
• Ένεκα κυρίως των Ευρωπαϊκών εισροών, το Υπουργείο περιόρισε τον επιτελικό, στρατηγικό του ρόλο στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής και έγειρε περισσότερο προς ένα διαχειριστικό ρόλο.
• Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 2~ δις €, επιστρέψανε ως πρόστιμα στον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την τελευταία δεκαετία.

Συμπερασματικά: Αν και το εισόδημα του αγρότη αυξήθηκε και το επίπεδο ζωής βελτιώθηκε, οι στρεβλώσεις στις οποίες αναφερθήκαμε οδήγησαν σε συρρίκνωση της Ελληνικής Γεωργίας ενώ η Χώρα έγινε ελλειμματική και εξαρτώμενη ακόμη και για τη διατροφή του πληθυσμού της.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Πεποίθησή μου είναι ότι άνθρωποι, ομάδες, κράτη, Έθνη τα καταφέρνουν:
ü Αν θεμελιώνουν τα πλεονεκτήματά τους που είναι δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα θα αγωνιστούν να αντιστρέψουν τα μειονεκτήματα μετατρέποντας και αυτά σε πλεονεκτήματα.
ü Αν στηριχθούν στα γερά χαρτιά τους, αν δουν και αν κάνουν τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους ευκαιρίες.
Τότε μπορούν να προσδοκούν σε ένα ασφαλές και ευοίωνο μέλλον.

III. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με τον Αναπληρωτή μου κ. Χαρακόπουλο σας παρουσιάζω τους Στόχους και τις προτεραιότητές μας για την αγροτική πολιτική.
Άλλωστε από όσα απαρίθμησα νομίζω πως είναι προφανές τι πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Η γεωργία και η ανάπτυξη της περιφέρειας πρέπει να ξαναγίνει ραχοκοκαλιά του Έθνους. Θα κληθεί και πάλι να υποστηρίξει και άλλες πολιτικές:
• για το δημογραφικό,
• την αποκέντρωση,
• την πρόληψη των προβλημάτων υγείας των καταναλωτών αντί της
θεραπείας, συνδέοντάς την με τη διατροφή,
• την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,
• την ανάπτυξη της βιομηχανίας,
• την υποστήριξη του τουρισμού,
• την εξωστρέφεια και ενίσχυση των εξαγωγών.

Τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό;

ü Αν στρεβλώθηκε η παραγωγή και περιορίσθηκε η ζωική παραγωγή, αυτό πρέπει να αντιστραφεί: Πρώτη προτεραιότητά μας λοιπόν, η Ενίσχυση της Κτηνοτροφίας και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μάλιστα τα εκτατικά της τμήματα όπως, η αιγοπροβατροφία με τη μορφή που γίνεται χρειάζεται ελάχιστη προσπάθεια να χαρακτηρισθεί ως βιολογική με σημαντικότατες δυνατότητες, αν αναλογισθούμε την μεγάλη απαίτηση διεθνώς για τα βιολογικά προϊόντα.
Παράλληλη δράση και αναγκαία, η ενίσχυση των ψυχανθών οσπρίων που καλλιεργούνται, χωρίς ουσιαστικά λιπάνσεις και φυτοφάρμακα, αν συνδυασθούν σε αμειψισπορά με τα σιτηρά στα ξηρικά μας χωράφια για να εξασφαλίσουμε τις παραπάνω βιολογικές ζωοτροφές. Στο σημείο αυτό μας βρίσκει σύμφωνους η προσπάθεια και άλλων φορέων, οργανώσεων κ.λ.π. για την ενίσχυση των ψυχανθών αλλά και για την ξαναϊσορρόπηση της διατροφής μας βάζοντας πάλι τα όσπρια ως ουσιώδες στοιχείο της. Στο σημείο αυτό ζητούμε τη διαφοροποίηση ή συμπλήρωση του διατροφικού καταναλωτικού κινήματος που υποστηρίζει τη Μεσογειακή Διατροφή η οποία έχει ως στοιχείο τα όσπρια και φυσικά τα λαχανικά, το λάδι κ.α. Πρέπει να αναφερθούμε περισσότερο στην Ελληνική Διατροφή, ή ακόμη και την Κρητική κ.λ.π. προκειμένου να υποστηρίζονται ταυτόχρονα και τα Ελληνικά όσπρια για παράδειγμα. Γιατί αν υποστηρίζουμε απλά τη Μεσογειακή Διατροφή που πράγματι συμβάλει στην καλή υγεία των καταναλωτών, όμως η φακή, τα φασόλια κ.α. είναι από την Τουρκία, τη Συρία, Μεσογειακές Χώρες κι’αυτές, τότε αυτή η στροφή δεν υποστηρίζει ταυτόχρονα και την Ελληνική Γεωργία.
ü Αν πραγματικά μειώθηκε το εισόδημα των γεωργών που λογικό είναι να αποτρέπει κάποιον να συνεχίσει τη γεωργία, σας εξήγησα το κύριο αίτιο: το αυξημένο κόστος των εισροών. Άρα στόχος μας η μείωση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων και η έγκαιρη πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου. Θα εργαστούμε για τη μείωση του κόστους του σπόρου ενισχύοντας την ντόπια παραγωγή ή και αναπαραγωγή του.
ü Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού, όχι μόνο με τις πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εξυπακούεται ότι θα υποστηριχθεί το πρόγραμμα επιστροφής των νέων, ανέργων στη γεωργία, καθώς επίσης και με δράσεις όπως το Μητρώο Αγροτών με την Κάρτα του Αγρότη, κτηνοτρόφου που θα ανανεώνεται όμως κάθε 2 ή 3 χρόνια, αλλά και με άλλες πολιτικές όπως περιβαλλοντικές, δημόσιας ασφάλειας, τουρισμού κ.α.
ü Λυπάμαι που ο περιορισμένος χρόνος δεν μου επιτρέπει να αναλύσω τις προτεραιότητες για :
Ø Την υποστήριξη της ιχθυοπαραγωγής που ήδη προχωρά πετυχημένα.
Ø Τη διαχείριση και προστασία του νερού άρδευσης.
Ø Τη λειτουργία δημοπρασιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια.
Ø Την υποστήριξη των ομάδων νέων αγροτών.
Ø Τον εξορθολογισμό του συνεταιριστικού κινήματος.
Ø Την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου κ.α.
Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία σε πιο εξειδικευμένες Συνεδρίες να συζητήσουμε πιο διεξοδικά για όλα αυτά.
Σας έδωσα όμως το στίγμα μας για ένα νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο που δεν μπορεί παρά να βασιστεί και πάλι πρώτα και κύρια στη διεύρυνση του Πρωτογενούς Παραγωγικού Τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, με γνώμονα τις πιο ολοκληρωμένες και αειφόρες λύσεις και κυρίως την υποστήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας μας, την ικανοποίηση των καταναλωτών και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Που θα πατήσουμε, ποια είναι τα θεμέλια για να κτίσουμε τα παραπάνω:
§ Η ιστορία, η παράδοση, ο πολιτισμός και η ομορφιά του τόπου μας και το εξαιρετικό και ποικίλο περιβάλλον μας.
§ Η ποιότητα και η ταυτότητα των προϊόντων μας, η ιχνηλασιμότητα και η τυποποίησή τους.
§ Στην πρόσθεση αξίας στις εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες που παράγουμε, ούτως ή άλλως.
§ Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας, οι Ενώσεις των νέων Αγροτών και οι υγιείς Συνεταιρισμοί.
§ Το αξιόλογο επιστημονικό, ερευνητικό και τεχνολογικό μας δυναμικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Ελληνισμό της Διασποράς καθώς και στην αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου και καινοτομίας. Λυπάμαι που ο περιορισμός χρόνου δεν επιτρέπει σαν παράδειγμα και μόνο να αναφερθώ σε μια καινοτομία του Ινστιτούτου της Κρήτης που αφορά στην υπόγεια άρδευση.
§ Η Συμβολαιακή Γεωργία που προσφέρει σταθερό εισόδημα και αποτρέπει του κινδύνους που βιώνει ο αγρότης και η υιοθέτηση καλών καλλιεργητικών πρακτικών με περιορισμούς στην χρήση νερού, ενέργειας, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και η ενίσχυση της αειφορίας.
§ Η αναπτυγμένη βιομηχανία μας και η πρωτοπορία της σε πολλούς τομείς ακόμη και σήμερα.
§ Η ύπαρξη παράλληλων δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα όπως π.χ. ο τουριστικός, ο τομέας μεταφορών κ.α. που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της γεωργίας.
§ Η πλούσια βιοποικιλότητα απαραίτητη για τις νέες χρήσεις για ποιοτικές παραγωγές και ειδικά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του κλάδου των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
§ Το πολλαπλασιαστικό υλικό, τόσο στη ζωική με τις ντόπιες και άλλες φυλές όσο και στη φυτική παραγωγή. Ο σπόρος θα γίνει στρατηγικό εφόδιο στην παραγωγική μας διαδικασία. Το 50% της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα οφείλεται στους βελτιωμένους σπόρους. Η βελτίωση των φυτών και η ντόπια σποροπαραγωγή, μέχρι ένα στάδιο θα γίνει μια από τις κυριότερες προσπάθειες του ΕΘΙΑΓΕ με παράλληλη ενίσχυση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και άλλες προσπάθειες ιδιωτικές ή συλλογικές.
§ Η ικανοποίηση των διεθνώς καθορισμένων απαιτήσεων.
§ Η υποστήριξη της Γεωργίας και από άλλες πολιτικές.

IV. ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ, ΠΟΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΧΩΝ

Κύριο μέσο, σημαντικός παράγοντας θα είναι φυσικά ένα νέο, σύγχρονο, επιτελικό, Υπουργείο που χαράσσει πολιτικές, όχι μόνο διαχειριστικό. Ένα Υπουργείο πράσινο, που πρέπει να υποστηριχθεί, να μεταφερθεί σ’ ένα σύγχρονο κτίριο με μαζεμένες όλες τις σκόρπιες υπηρεσίες του σε 11 κτίρια διασκορπισμένα στην Αθήνα, να ξανασυμπληρωθεί με τα αποκομμένα τμήματά του που μεταφέρθηκαν αλλού, όπως ο ΕΦΕΤ, που έγινε ήδη, την Αλιεία και Ιχθυοπαραγωγή που γίνεται ήδη και άλλα.
Ως προς τα εργαλεία, τόσο το τρέχον πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όσο και το νέο που έρχεται με τη νέα ΚΑΠ, θα είναι σημαντικά.
Ως προς το Μπαλτατζής είναι λογικό στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, να αποτελεί μεγάλη μας προτεραιότητα από την πρώτη μας στιγμή στο Υπουργείο. Ήδη μέσα σε λίγες ημέρες προωθήθηκαν γρήγορα και πληρώθηκαν προγράμματα ύψους 25 εκατ. €.
Αγωνιζόμαστε και νομίζω πως σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα καταστεί εφικτό να πληρωθούν:
§ Μέσα στο καλοκαίρι τόσο η εξισωτική των κτηνοτρόφων όσο και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου,
§ τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτώβρη η προκαταβολή δηλ. το 50% της ενίσχυσης ύψους 1,1 δις €
§ και τις πρώτες δύο εβδομάδες του Δεκέμβρη, το υπόλοιπο 50%, δηλαδή ακόμη 1,1 δις €.
Μέχρι το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν συνολικά χρήματα 2,5 δις στη Γεωργία, κάτι πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία γιατί αφορά σε όλη την Ελληνική Περιφέρεια.
Τέλος οι στοχευμένοι Συνεργατικοί Σχηματισμοί νέες Αγροτικές Συμπράξεις. Μια νέα σύγχρονη μορφή οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, που προσπαθούν να φέρουν κάτω από την ίδια «ομπρέλα» πολλούς και ποικίλους φορείς: εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, τεχνολογικούς, παραγωγικούς, εταιρείες, μεταποιητικές βιομηχανίες, αλυσίδες διακίνησης προϊόντων, καταναλωτές κ.α. Φορείς που και τώρα δρουν ασυντόνιστα: σε βάρος της ποιότητας, του κόστους, των αναγκών του τόπου, των αναγκών της βιομηχανίας και το πιο σημαντικό μακριά από τις ανάγκες μεγάλων ομάδων καταναλωτών. Όλοι μαζί στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στο κέρδος και στην επιτυχία αλλά και στις τυχόν αστοχίες.

V. Επίλογος
Από όλα τα παραπάνω, φαίνεται η τεράστια πρόκληση αλλά και ευκαιρία για ακόμη μια φορά ανάπτυξης της γεωργίας και της Περιφέρειας γενικότερα για την σωτηρία του τόπου. Το στοίχημα θα το κερδίσουν:
ü Όσοι θα καταφέρουν να μετατρέψουν τις προκλήσεις αυτές και τα προβλήματα σε ευκαιρίες.
ü Όσοι θα παλέψουν μέσα στην Ε.Ε. με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες προτάσεις, με την εμπειρία, τη σύνεση και διδαγμένοι από τα προηγούμενα λάθη. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορούν τα παραπάνω να γίνουν πράξη με μπροστάρηδες:
o τους παλιούς έμπειρους νοικοκυραίους αγρότες,
o τους νέους ανθρώπους,
o τους επιστήμονες,
o τους πρωτοποριακούς επιχειρηματίες,
o τους απαιτητικούς καταναλωτές,

Με όλους εσάς
Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν και να καλύψουμε το χαμένο χρόνο, να αλλάξουμε ό,τι μπορεί και πρέπει να αλλάξει, να εφαρμόσουμε εκείνα που πρέπει να εφαρμοστούν και να ανοίξει ο δρόμος της ανάπτυξης της γεωργίας.
Οι στόχοι, οι Προτεραιότητες και το Πρόγραμμα που σας θέσαμε με τον Αναπληρωτή μου κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο και που σας παρουσίασα
• Είναι λογικό να αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές που αποτυπώνονται στο κείμενο της συμφωνίας των τριών πολιτικών Αρχηγών των κομμάτων, που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση και παρουσίασε χθες ο κ. Πρωθυπουργός. Με την ευκαιρία αυτή και από αυτό το βήμα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την τιμή και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου και μου ανέθεσαν αυτό το σημαντικό παραγωγικό Υπουργείο.
• Είμαι σίγουρος ότι βρίσκει σύμφωνους και την Αξιωματική Αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα, γιατί πιστεύω πως δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την αίθουσα που δεν θα ήθελε να δει την ανάπτυξη της γεωργίας, της υπαίθρου, της περιφέρειας και την επιτυχία του τομέα αυτού. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια παράλειψη, κάποιος τομέας που πρέπει να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα, κάποιο νέο εργαλείο πολιτικής που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που θέλουμε, είμαστε έτοιμοι να τους ενσωματώσουμε.
Πιστεύω επίσης ότι βρίσκει σύμφωνους όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία γενικότερα.
Στο παρελθόν, όπως ανέφερα στην αρχή, δύο γενιές προγόνων μας κατάφεραν να κρατήσουν όρθια την Ελλάδα με Πυλώνα την πρωτογενή παραγωγή.
Έτσι μπορεί να γίνει και σήμερα και μάλιστα γρήγορα.
Σας ζητώ όλους να βοηθήσετε για να το κάνει και η δική μας γενιά.
Ευχαριστώ