Ο λαός πεινάει και στην Εγνατία οδό …. πέρα βρέχει!

Αλλιώς δεν εξηγούνται όλα όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος, για το πώς περιφρουρούν τα λεφτά του ελληνικού λαού, οι της Εγνατίας Οδού. Ο σύλλογος λέει πως για τα παρακάτω, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη. Διαβάστε τι καταγγέλλει:

 

Απαράδεκτες – και μη νόμιμες – οι παρακάτω διαδικασίες που ακολουθούνται από την “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” σε 8 διαγωνισμούς Τεχνικών Συμβούλων Οδικής Ασφάλειας, ύψους εκάστης 150000 ευρώ.

 

  • Ενώ οι προσκλήσεις των 8 διαγωνισμών δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο 2011 (δηλαδή μήνα διακοπών και για Υπηρεσίες και για μελετητές), επειδή αναφέρθηκε ότι οι συμβάσεις έπρεπε να υπογραφούν μέχρι 31.12.2011, τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης άρχισαν να ανακοινώνονται τον Ιούλιο 2012, ήτοι 7 μήνες μετά τον Δεκέμβριο 2011(!) και 10 μήνες(!!!) μετά την υποβολή των προσφορών.

 

  • Οι αναθέσεις στηρίζονται σε διάταξη νόμου που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί λόγω νομικού κενού.

 

  • Για την αξιολόγηση των 8 διακριτών περιπτώσεων, συστάθηκε μία και μόνο “κοινή Επιτροπή”, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο στη Χώρα, στη σύνθεση της οποίας δεν υπήρχε  εκπρόσωπος του ΤΕΕ, που κατά νόμον απαιτείται για εξασφάλιση αντικειμενικής κρίσης.

 

  • Με τις αποφάσεις της «κοινής Επιτροπής», απεκλειόταν περιέργως ένας αριθμός μελετητών, ακόμη και με διαστρεβλωτική ερμηνεία όρων της διακήρυξης, ώστε ο αριθμός των αποδεκτών μελετητών, οι οποίοι περιλαμβάνονταν πάντα μεταξύ των αρχικά οκτώ (8) επιλεγέντων, να συμπίπτει ακριβώς με τον αριθμό των προς ανάθεση υπολοίπων μελετών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο αποκλεισμός της πλειοψηφίας των δεκαεννέα (19) διαγωνιζόμενων σχημάτων, γεγονός πρωτοφανές για ανάλογο δημόσιο διαγωνισμό (αποκλείσθηκαν όλες οι συμπράξεις γραφείων, που περιελάμβαναν ιδιαιτέρως έμπειρα επιστημονικά στελέχη).

 

  • Κάθε φορά αποκλειόταν από την διαδικασία μελετητής που έχει επιλεγεί από προηγούμενη διαδικασία ανάθεσης, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην νομοθεσία ή στην προκήρυξη.

 

  • Η σειρά ανάθεσης των μελετών δεν ακολουθούσε καμία αρχή, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται το πλέον συμφέρον οικονομικό αποτέλεσμα για το Δημόσιο.

 

  • Τέλος, το ιδιαιτέρως εκπληκτικό είναι  ότι η “κοινή” Επιτροπή έκανε αποδεκτό – σε όλες τις περιπτώσεις –  μελετητή με μηδενική έκπτωση (!!!) αν και ο διαγωνισμός ήταν μειοδοτικός και η μηδενική έκπτωση απαγορευόταν ρητώς από όλες τις προκηρύξεις.

 

Ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος απέστειλε τρεις (3) επιστολές και έδωσε  και προφορικές διευκρινίσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” αλλά όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.

 

Επειδή μέχρι και σήμερα ουδεμία διόρθωση της διαδικασίας έγινε από την Εταιρία, ο ΣΜΕ συμπεραίνει ότι η “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” αντί της αποκατάστασης της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας στο διαγωνισμό, επιχειρεί να αναθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τις συμβάσεις Τεχνικών Συμβούλων στα εξαρχής επιλεχθέντα οκτώ (8) μελετητικά σχήματα, καταγγέλλει τα απαράδεκτα γεγονότα και γνωστοποιεί ότι προσφεύγει άμεσα στη ελληνική δικαιοσύνη.

 

 

Η σελίδα της Εγνατίας οδού είναι    http://www.egnatia.eu/page/