Παρατείνεται έως το τέλος Μαίου η απόσυρση αυτοκινήτων

Παρατείνεται έως το τέλος Μαίου το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων με νέα ποσοστά έκπτωσης χαμηλότερα σε ποσοστό που φτάνει έως και το 50%

Η τροπολογία που υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς και οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή δίνει κίνητρα για την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων και ειδικότερα:

 

1) Προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μέχρι 20.000 ευρώ, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2001.
2) Προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3.500 τόνων, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.2001.
3) Αποσύρονται παλαιά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.2001 και δεν οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας με την προθεσμία απόσυρσής τους να καθορίζεται έως τις 20.5.2016.
4) Ορίζεται ως νέα προθεσμία βεβαίωσης και καταβολής του τέλους ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με μερική απαλλαγή, η 31η Μαΐου 2016.
5) Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις περιπτώσεις που επίσημοι διανομείς ή έμποροι έχουν ήδη παραλάβει από την αρχή του έτους αυτοκίνητα που πληρούν τα κριτήρια των παραπάνω περιπτώσεων, με καταβολή ολόκληρου του τέλους ταξινόμησης και τα οποία μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων, να επιστρέφεται η διαφορά αυτού, με βάση τα νέα ποσοστά απαλλαγής κατά περίπτωση.
6) Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που παρελήφθησαν από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων για εκθεσιακούς σκοπούς και για τα οποία προβλέπεται εξάμηνη αναστολή της είσπραξης του βεβαιωθέντος τέλους ταξινόμησης, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα καταβληθεί μέχρι 31.5.2016. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ενδεικτικά τα ποσοστά έκπτωσης από την απόσυρση.

 

Σημειώνεται ότι ο ο συνολικός αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων που αντικαταστάθηκαν μέσω απόσυρσης το 2015 ανήλθε σε 74.147, σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με το 2014 κατά το οποίο είχαν αντικατασταθεί μέσω απόσυρσης 70.339 επιβατικά αυτοκίνητα. Ως προς τα ελαφρά φορτηγά, αντικαταστάθηκαν 6.013 αυτοκίνητα μέσω απόσυρσης το 2015, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2014 κατά το οποίο είχαν αντικατασταθεί μέσω απόσυρσης 5.635 ελαφρά φορτηγά.

 

http://sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/379507-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%85%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82