Περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο

Σχιστολιθικό αέριο θα αντλήσει η Τουρκία
Μια σημαντική περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο συνιστά η απόφαση της Τουρκίας να αξιοποιήσει σημαντικά κοιτάσματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου με την αμφιλεγόμενη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking).
Tην περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Τανέρ Γιλντίζ, ανακοίνωσε ότι, ως το τέλος του 2013, η κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ θα ξεκινήσει τις υδραυλικές ρωγματώσεις για την εξαγωγή του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Θράκη και στις νοτιοανατολικές επαρχίες, καθώς υπολογίζεται ότι υπάρχουν σχεδόν 4,6 τρισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.


Η Τουρκία, που διψά για ενέργεια, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (Energy Information Agency – EIA) στην Τουρκία το κοίτασμα του Ντιγιαρμπακίρ και το κοίτασμα Χαμιταμπάτ στη Θράκη διαθέτουν συνολικά 163 τρισ. κυβικά πόδια (tcf) φυσικού αερίου, με την τεχνικά εκμεταλλεύσιμη ποσότητα να φθίνει στα 24 tcf, ενώ υπάρχουν 94 δισ. βαρέλια σχιστολιθικού πετρελαίου με τεχνικά εκμεταλλεύσιμα τα 4,7 δισ. βαρέλια.
Με τις ποσότητες που είναι εκμεταλλεύσιμες η Τουρκία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της για φυσικό αέριο για τα επόμενα 14 χρόνια. Η Τουρκία έχει ήδη συνάψει συμφωνία με τη SHELL και έχει ξεκινήσει η έρευνα για σχιστολιθικό αέριο στο Ντιγιαρμπακίρ από τον Σεπτέμβριο του 2012, ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την ExxonMobil για τα κοιτάσματα της Θράκης.
Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι στρατηγικής σημασίας για την Ουάσιγκτον ως αντισυμβατική πηγή ενέργειας, καθώς μετέτρεψε ουσιαστικά τις ΗΠΑ σε χώρα εξαγωγής φυσικού αερίου, ενώ η Ευρώπη είναι διχασμένη για το θέμα.
Η μέθοδος
Η εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου πραγματοποιείται με τη διοχέτευση υπό υψηλή πίεση μεγάλων ποσοτήτων νερού, άμμου και διαφόρων χημικών ουσιών στο υπέδαφος, σε βάθη φτάνουν τα 3.000 μέτρα.
Ειδικότερα, για την υδραυλική ρωγμάτωση χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες νερού που κυμαίνονται από 9.000 έως 29.000 εκατ. λίτρα για μια ολοκληρωμένη διάρρηξη, ποσότητες που εφόσον αντλούνται από φυσικές πηγές θα έχουν σοβαρές συνέπειες στη βιοποικιλότητα της περιοχής.
Στο νερό της ρωγμάτωσης διοχετεύεται πλήθος χημικών προσθέτων (μεταξύ των οποίων τοξικές και καρκινογόνες ουσίες), ενώ στο ανακτημένο νερό πιθανόν να εντοπίζεται μεθάνιο, βαρέα μέταλλα και ραδιενεργές ουσίες.
Ως εκ τούτου τίθεται και το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, καθώς ποσότητες των υδάτων θα καταλήγουν μέσω των ποταμών της περιοχής στα Στενά και μέσω αυτών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και την τροφική αλυσίδα.
Τέλος, η υδραυλική πίεση δημιουργεί πολλαπλές ρωγμές στο πέτρωμα, απ’ όπου διαφεύγει το εγκλωβισμένο αέριο και στις περιοχές που ήδη γίνεται εκμετάλλευση των σχιστολιθικών υδρογονανθράκων έχει παρατηρηθεί και μεγάλη συχνότητα σεισμών έντασης 1-3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.