Απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης αλιευτικών σκαφών

Εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης αλιευτικών σκαφών για τους αλιείς του νομού Χαλκιδικής, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

 

 

 

Αλιείς του νομού Χαλκιδικής κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη την άρνηση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων της περιοχής να τους προμηθεύσουν πετρέλαιο κίνησης με απαλλαγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αν και τους προσκόμιζαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία «Δελτίο Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ».

Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το ζήτημα στη ΔΟΥ Κασσάνδρας και στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών. Η Διεύθυνση ΦΠΑ θεώρησεότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και εν προκειμένω η πώληση υγρών καυσίμων από τους πρατηριούχους με ΦΠΑ δεν συνιστά φορολογική παράβαση, εφόσον ο φόρος αποδίδεται νομίμως στο δημόσιο. Ακόμα, έκρινε ότι το ζήτημα της τυχόν νόθευσης του ανταγωνισμού δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.

Στη συνέχεια απηύθυνε τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη στις τελωνειακές διευθύνσεις του Υπουργείου, οι οποίες πληροφόρησαν την Αρχή ότι δεν έχουν αρμοδιότητα για την κυκλοφορία των καυσίμων στην αγορά, όπως στη συγκεκριμένη υπόθεση,.

Εξαιτίας των αντιφατικών απόψεων των υπηρεσιών, η Αρχή απέστειλε εκ νέου έγγραφο σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς φαίνεται ότι όλοι οι πρατηριούχοι της περιοχής χορηγούν ανεξαιρέτως σε όλους τους αλιείς καύσιμο με ΦΠΑ. Επίσης, υποστήριξε ότι, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες των αλιέων της περιοχής, το Υπουργείο Οικονομικών εκφεύγει των υποχρεώσεων του, με αποτέλεσμα η είσπραξη από τους πρατηριούχους του αναλογούντος ΦΠΑ, τον οποίο εν συνεχεία θα αποδώσουν στο ελληνικό δημόσιο, να λειτουργεί ως κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεών τους. Συνεπώς, από την πρακτική αυτή επωφελούνται οι πρατηριούχοι ενισχύοντας άτοκα τη ρευστότητα των επιχειρήσεών τους, το δε Υπουργείο Οικονομικών εισπράττει μη οφειλόμενο ΦΠΑ κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της νομιμότητας του φόρου και της φορολογικής δικαιοσύνης. Τέλος, πρότεινε την προμήθεια των αλιέων με καύσιμο απευθείας από τις τελωνειακές αρχές χωρίς ΦΠΑ, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη.