Επιβολή πληθυσμιακού έλεγχου των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα

Διεξήχθη  με πρωτοβουλία του Γερμανού Ευρωβουλευτή  και Έλληνα στην καταγωγή  κ. Γιώργου  Χατζημαρκάκη, τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε , στις 14 Νοεμβρίου συζήτηση  στο Ευρωκοινοβούλιο  για τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων  στην Ελλάδα , παρούσης της Ομοσπονδίας μας.

Σκοπός της συζήτησης ήταν η αποσαφήνιση μιας προσανατολισμένης και στοχευμένης προσέγγισης για την διαχείριση και τον πληθυσμιακό έλεγχο των αδέσποτων στην Ελλάδα .

Η Ομοσπονδία μας  κατέθεσε μια σειρά προτάσεων  τόσο προς την παρούσα στις Βρυξέλλες Ελληνική Πολιτεία όσο και προς τον παρευρισκόμενο Επίτροπο  της Ε.Ε. , για τον αποτελεσματικό  περιορισμό του αριθμού των αδέσποτων που καθημερινά   αυξάνεται με  ρυθμούς  πλεον ανεξέλεγκτους.

 

Οι προτάσεις αυτές εν συντομία έχουν ως εξής:

1. η εισαγωγή στα σχολεία   ειδικού μαθήματος , ως μέρους της αγωγής  του πολίτη για τον σεβασμό απέναντι στα άλλα έμβια  αλλά και  την περιβαλλοντική ηθική .

2. η συνεχής ενημέρωση των πολιτών εκ μέρους της πολιτείας από  τα  ΜΜΕ  με μακροπρόθεσμη επιδίωξη να θεμελιωθεί στον μέσο Έλληνα φιλοζωική συνείδηση, η οποία  σήμερα υπολείπεται   κατά πολύ της αντίστοιχης  ευρωπαϊκής

3. η δραστική μείωση ή και κατάργηση , για ορισμένο διάστημα ,  των εισαγωγών χιλιάδων νέων ζώων κάθε χρόνο .

4.η δραστική μείωση των χιλιάδων ζώων, που οι έλληνες εκτροφείς και κυνολογικοί όμιλοι  επίσης προσθέτουν κάθε χρόνο

5. η κατάργηση της  πώλησης  ζώων  από τα pet shops, των οποίων η τύχη αγνοείται  εάν δεν καταστούν αναλώσιμα.

6. η συνειδητοποίηση  της αναγκαιότητας  της στείρωσης των ιδιόκτητων  ζώων συντροφιάς ..

 

7 . η απρόσκοπτη  εφαρμογή  από το  ελληνικό κράτος  του ευεργετικού και κατοχυρωμένου  θεσμικά, μέσω του νόμου 4039/2012 ,  θεσμού των ευρωπαίων  εθελοντών κτηνιάτρων .

Ο  θεσμός αυτός έχει συστηματικά υπονομευτεί από την εφαρμοστική αρχή – ΓΕΩΤΕΕ-  που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και στην οποία  έχει ανατεθεί η αποδοχή  και  αξιολόγηση των δικαιολογητικών  όσων ευρωπαίων εθελοντών   επιθυμούν περιστασιακά  και προσωρινά  να προσφέρουν την τη βοήθειά τους στους φιλοζωικούς συλλόγους και του  Δήμους.

Οφείλει το αρμόδιο υπουργείο να δώσει πολιτική λύση στο θέμα και να μην παίζει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου.

8. η αξιοποίηση των διαφόρων κοινοτικών κονδυλίων.

 

9. η έκδοση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα ζώα συντροφιάς

 

10.η θέσπιση της δυνατότητας παρέμβασης της Ε.Ε. οσάκις κράτος -μέλος της αποδεδειγμένα παραβιάζει την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Ομοσπονδία μας αναφέρθηκε επίσης στις εξαιρετικά άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν τα ζώα εν γένει στην χώρα μας, μοιράζοντας ανάλογο υλικό ,και κάλεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβεί στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος καθώς και σε μια αποτελεσματική τροποποίηση του νόμου 4039/2012 – ήδη έχουμε καταθέσει μια σειρά τροπολογιών του – ο οποίος μπορεί να περιέχει κάποιες θετικές διατάξεις σε καμία περίπτωση όμως δεν αποτελεί τομή για την επίλυση του ζητήματος των αδέσποτων.

 

Ευχαριστούμε τον Κοσμήτορα της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θανάση Ντινόπουλο και τον επιφανή νομικό , ειδικό στα θέματα του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου κ. Βασίλη Παπαγεωργίου , που δέχτηκαν να συνοδεύσουν την ομάδα της Ομοσπονδίας μας στις Βρυξέλλες και να θέσουν τις εξαιρετικές επιστημονικές γνώσεις τους στην διάθεση μας.

 

 

 

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και το Φόρουμ

Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων