Ποια προϊόντα εξάγουμε

 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του έτους 2013 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, καταγράφονται αυξήσεις των εξαγωγών στις δύο από τις πέντε μεγάλες κατηγορίες και συγκεκριμένα της κατηγορίας καύσιμα κατά 2,2% (σε 10.884,9 εκ.€ από 10.649,3 εκ.€) και της κατηγορίας αγροτικά προϊόντα κατά 3,5% (σε 4.754,6 εκ.€ από 4.594,4 εκ.€).

 

 

Οι εξαγωγές για τις υπόλοιπες τρεις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων εμφανίζονται μειωμένες και συγκεκριμένα: οι εξαγωγές πρώτων υλών κατά -9,2% (σε 1.133,1 εκ.€ από 1.247,9 εκ.€), αυτές των βιομηχανικών προϊόντων, που αποτελούν το 36,4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, κατά -3,1% (σε 9.927,8 εκ.€ από 10.245,4 εκ.€) και τέλος αυτές των ειδών και συναλλαγών μη ταξινομημένων κατά κατηγορίες κατά -4,1%, στα χαμηλά επίπεδα των 580,7 εκ.€.

 

Πιο αναλυτικά όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η αύξηση κατά 3,5% των εξαγωγών, σε 4.754,6 εκ.€ από 4.594,4 εκ.€, οφείλεται στην οριακή αύξηση της σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» κατά 0,9%, οι οποίες αντιστοιχούν στο 75,6% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και το 13,2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 3.595,5 εκ.€ από 3.565 εκ.€ και ακόμα περισσότερο στην μεγάλη αύξηση 44,4% των εξαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» (σε 575,8 εκ.€ από 398,8 εκ.€). Από την άλλη, μείωση παρατηρείται στις εξαγωγές της άλλης υποκατηγορίας «ποτά & καπνός» της τάξης του -7,5% (σε 583,3 εκ.€ από 630,6 εκ.€).

 

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εμφανίζουν πτωτικές τάσεις (-3,1%) με την αξία τους να ανέρχεται σε 9.927,8 εκ.€ από 10.245,4 εκ.€ κατά το 2012. Η σημαντικότερη -από πλευράς όγκου εξαγωγών- υποκατηγορία «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» εμφανίζει μείωση κατά -4,4% (σε 3.696,4 εκ.€ από 3.866,7 εκ.€) ενώ πτωτικά κινούνται οι εξαγωγές της υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» κατά -12,8% (σε 1.994 εκ.€ από 2.286,7 εκ.€). Αντίθετα, οι εξαγωγές των «χημικών προϊόντων & συναφών (μ.α.κ.)» εμφανίζουν αύξηση 4,8% (σε 2.560,5 εκ.€ από 2.443,7 εκ.€) και ομοίως η υποκατηγορία «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 1,7% (σε 1.676,9 εκ.€ από 1.648,4 εκ.€).

 

 

Όσον αφορά στις εισαγωγές, η μείωση κατά -5,2%, στα 46.105 εκ.€ κατά το 2013 από 48.623,9 εκ.€ το 2012, οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών όλων των κατηγοριών προϊόντων, με εξαίρεση τα αγροτικά προϊόντα που εμφάνισαν οριακή αύξηση 0,7%.

 

Οι εισαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούσαν κατά το 2013 το 47,4% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, μειώθηκαν κατά -6,3% σε 21.836,4 εκ.€ από 23.300,7 εκ.€. Οι δύο κυριότερες υποκατηγορίες είναι αυτές που εμφανίζουν τάσεις υποχώρησης. Τα «μηχανήματα & υλικό μεταφορών», η οποία είναι και η υποκατηγορία με το μεγαλύτερο όγκο εισαγωγών (15% του συνόλου) μείωση -17,5% (σε 6.921,8 εκ.€ από 8.393 εκ.€) και τα «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» μείωση -1,2% (σε 6.411,1 εκ.€ από 6.487,2 εκ.€).

 

Αντίθετα η υποκατηγορία «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» εμφανίζουν μικρή αύξηση κατά 1,4% (σε 4.503,9 εκ.€ από 4.439,9 εκ.€) και τα «διάφορα βιομηχανικά είδη» οριακή αύξηση 0,5% (σε 3.999,7 εκ.€ από 3.980,7 εκ.€).

 

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν οριακά κατά 0,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των εισαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων, των «τροφίμων & ζώων ζωντανών» κατά 1,5% (σε 5.037,8 εκ.€ από 4.962,4 εκ.€) η οποία υπερκάλυψε την υποχώρηση των εισαγωγών για τις υποκατηγορίες «ποτά και καπνός» κατά -2,4% (σε 491,1 εκ.€ από 503 εκ.€) και «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά -8,6% (σε 264,3 εκ.€ από 289,2 εκ.€).

 

Μείωση για το 2013 εμφανίζουν οι εισαγωγές καυσίμων κατά -5,5%, σε 17.275,7 εκ.€ από 18.279,2 εκ.€. και το μερίδιό τους στις συνολικές εξαγωγές ανέρχεται στο 37,5% όπως και κατά το προηγούμενο έτος.

 

Μείωση (κατά -6,9%) παρατηρείται και στις εισαγωγές των «πρώτων υλών», οι οποίες έφτασαν στα 1.186,8 εκ.€ από 1.275,1 εκ.€, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών διατηρήθηκε στο 2,6% κατά το 2013. Τέλος, και οι πολύ χαμηλές σε αξία εισαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» εμφάνισαν μείωση -9,5% στα 12,9 εκ.€ από 14,3 εκ.€.