Αδιέξοδη και ζοφερή η πορεία του αγροτικού τομέα μετά την πώληση της ΑΤΕ

ΠΑΣΕΓΕΣ

Ένα εντελώς αρνητικό τοπίο διαμορφώνεται για τον αγροτικό χώρο με την ανερμάτιστη και πλήρως ασαφή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος – Κυβέρνησης να θέσει σε εκκαθάριση την ΑΤΕ, εκχωρώντας τα περιουσιακά της στοιχεία στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό επισημάνθηκε κατά τη χθεσινή (31.7.2012) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, τονίζοντας την αδιέξοδη και ζοφερή πορεία που διαγράφεται πλέον για τον αγροτικό τομέα, που σωρευτικά υφίσταται, εδώ και αρκετό καιρό, τις συνέπειες της υποχρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής, της υπερχρέωσης των αγροτών, της διάλυσης των συνεταιρισμών με το νόμο 4015/2011 που ψήφισε η κυβέρνηση Παπανδρέου με υπουργό τον κ. Σκανδαλίδη, της έλλειψης κάθε ενδιαφέροντος για τις προτάσεις των τοπικών συνεταιρισμών για τις αγροτικές-συνεταιριστικές βιομηχανίες, χωρίς κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο.

Αποτελούσε και αποτελεί πάγια θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ η λειτουργία της ΑΤΕ ως αναπτυξιακού εργαλείου (υπό κρατικό έλεγχο ή επιρροή) για τον αγροτικό τομέα, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής οικονομίας, αλλά κυρίως τη συνεισφορά των αγροτών και των συνεταιρισμών στην παραγωγή εδώδιμων αγροτικών προϊόντων, ικανών να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό την αυτάρκεια της χώρας σε τρόφιμα εγχώριας παραγωγής, ζήτημα που φαίνεται πλέον ότι διακυβεύεται.

 

Η ανιστόρητη τρικομματική κυβέρνηση εκπλειστηριάζει  τα οράματα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου για το χρηματοδοτικό εργαλείο του Έλληνα αγρότη, που ήταν η ΑΤΕ.

 

Οι πολιτικές της ευθύνες είναι τεράστιες:

 

α) Γιατί πριν από την απόφαση εκκαθάρισης της ΑΤΕ διαβεβαίωναν προεκλογικά τον ελληνικό λαό ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση και την εξυγίανσή της, εξαγγέλλοντας μάλιστα τη δημιουργία ενός ισχυρού κρατικού πυλώνα για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

 

β) Γιατί αδιαφόρησαν πλήρως για την έγκαιρη και ικανή ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ, σπεύδοντας, από την άλλη πλευρά, με ιδιαίτερη προθυμία, στην ανακεφαλαιοποίηση των υπολοίπων Τραπεζών, αλλά και στη στήριξη ορισμένων άλλων, μικρότερης εμβέλειας και σημασίας.

 

γ) Γιατί παραχώρησαν πλήρη εξουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος, με σειρά νομοθετημάτων τα έτη 2001 και 2012, ώστε να αποφασίζει μονομερώς την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός πιστωτικού ιδρύματος, με πρόσχημα την εξυγίανσή του, διορίζοντας παράλληλα και τον εκκαθαριστή, με αδιαφανείς κανόνες και αυξημένες αρμοδιότητες.

 

δ) Γιατί με την απόφαση μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ προς την Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζουν, ταυτόχρονα, όλα τα εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων των αγροτών και των συνεταιρισμών τους  συνεχίζοντας να θέτουν σε ομηρεία την έγγεια περιουσία τους, κάτω από ένα ιδιότυπο «σύστημα διασφαλίσεων», που φαίνεται ότι θα συνεχίζει να υφίσταται, έξω και πάνω από τα διεθνή όρια του τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με τα οποία η τραπεζική διασφάλιση πρέπει να περιορίζεται μέχρι το 120% της αξίας τους.

 

ε) Γιατί αγνόησαν πλήρως τις προτάσεις των τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών για την ανάπτυξη της Αγροτικής Βιομηχανίας Γάλακτος Ηπείρου, της «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», διατηρώντας απλά, σύμφωνα με την απόφαση, όλα τα δικαιώματα της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ στο μετοχικό της κεφάλαιο, στο έλεος ενός εκκαθαριστή, χωρίς τίποτα να είναι γνωστό ως προς την τύχη και την πορεία της.

 

στ) Γιατί αγνόησαν πλήρως τις δεσμεύσεις τους έναντι των επαγγελματιών αγροτών, που αποφάσισαν κατόπιν  προτροπής νομοθετικής ρυθμίσεως  της τότε Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, να επενδύσουν στις ΑΠΕ, θέτοντας με την απόφαση  εκκαθάρισης την ΑΤΕ ΛΗΖΙΓΚ Α.Ε., το μοναδικό χρηματοδοτικό τους εργαλείο για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών, αποβλέποντας στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους.

 

Πρόκειται για μια απόφαση, που σκόπιμα βρίθει από ασάφειες και γενικεύσεις, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ερμηνείας της κατά βούλησιν.

 

Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα μελετήσει προσεκτικά όλα τα σημεία της απόφασης αυτής, θα επισημάνει αναλυτικά τα κενά και τις παραλείψεις της, ζητώντας από τη Κυβέρνηση, την Αντιπολίτευση, τα πολιτικά κόμματα και την Τράπεζα της Ελλάδος, να τοποθετηθούν με σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που θα επισημανθούν αλλά και σε όσα έχουν ήδη τεθεί και με την προηγούμενη ανακοίνωσή της, στις 28.7.2012. Θα παρακολουθεί εκ του πλησίον, όλες τις ενέργειες της εκκαθάρισης, και θα απαιτήσει την ιδιαίτερη προστασία των περιουσιών των Συνεταιρισμών και των Αγροτών.

 

Η ΠΑΣΕΓΕΣ τονίζει ότι οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις οδηγούν σε ασφυξία τον αγροτικό τομέα και καλεί τον αγροτικό κόσμο της χώρας να βρίσκεται σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν συντονισμένα τα επόμενα βήματα, που θα αποφασιστούν από κοινού.

 1/8/2012