Οι πολίτες να στείλουν εξώδικο στις Τράπεζες

Είναι και αυτό μια μορφή αντίστασης. Να δώσουν οι πολίτες εξώδικο στις Τράπεζες. Και να σταματήσουν να τις πληρώνουν. Διαβάστε περισσότερα:

 

 

Επειδή

η αξία των τραπεζών είναι σήμερα κάτω των 3 δις και τα κρατικά ομόλογα πουπήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν έχουν δώσει εγγυήσεις στην λήξη αυτά ταομόλογα θα πρέπει

να πληρωθούν από το κράτος ,δηλαδή

 

εμάς τους φορολογούμενους.

 

Επειδή

το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στοτέλος του πρώτου τριμήνου στις 3 1/3/2012 ήταν 280,29 δις και εντός του δευτέρουτριμήνου διαμορφώθηκε στις 30/6/2012 στα 303,53 δις, δηλαδή αυξήθηκε 23 διςόσα και τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή αρχές του 2009 καιέληγαν αρχές του 2012.Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά τα ομόλογα οι τράπεζες δεν τα πλήρωσαν στην Ε.Κ.Τ.για να τα φέρουν για ακύρωση, επειδή οι ίδιες ομολογούν ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητοςκαι περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση.

Έτσι το κράτος ή τα εξόφλησε ή τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας τοχρέος κατά 23 δις τα οποία θα πληρώσουμε εμείς με φόρους .

 

Επειδή

στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι ηαιτία αύξησης του χρέους

Επειδή

για το σύνολο των ανωτέρω έχει ξεκινήσει προανάκριση για την διερεύνησηευθυνών και απονομή δικαιοσύνης

Επειδή

στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρεται ότι

η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ120,9 δις μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

 

 

Και με απλή λογική, αφού οι ισολογισμοί του κράτους, δηλαδή έξοδα έσοδα, κυμαίνονταιμεταξύ 50-55 δις τον χρόνο τα 120,9 δις θα αυξήσουν το με δανεικά τα οποίαθα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή εσείς οι τράπεζες και θα τα πληρώσουμε εμείς με φόρους.

 

Με αυτό το συνεχώς αυξανόμενο χρέος, (επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει λεφτά σε λίγουςκαι μέσα σε αυτούς είστε και εσείς, αλλά την υποχρέωση να επιστραφούν αυτά τα λεφτά στουςδανειστές την επιβάλουν στο κράτος, δηλαδή τελικά σε μας που θα τα πληρώσουμε με τουςφόρους ), είναι προφανές ότι η θα γίνει με την μεταβίβαση της κρατικήςπεριουσίας κατ αρχάς και μετά της ιδιωτικής, διότι με τους συνεχείς φόρους αφού πάρουν και τατελευταία μετρητά του λαού, θα πάρουν και τα ακίνητα .

 

ΖΗΤΩ

εντός

 

15 ημερών το αργότερο

 

:

α

)

Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε στηνκάθε μια από τις ανωτέρω οκτώ περιπτώσεις χορήγησης, ξεχωριστά για την κάθεμια.

β

)

Να μου χορηγήσετε κατάσταση των εγγυήσεων που δώσατε στο Ελληνικό Δημόσιοταυτόχρονα με την παραλαβή από εσάς των ομολόγων που λάβατε.

γ

) Να μου απαντήσετε αν πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καιπαραλάβατε από αυτήν τα ομόλογα που είχατε πάρει από το πρώτο πακέτοενίσχυσης των 23 δις και τις αποδείξεις ότι τα δώσατε πίσω στο ΕλληνικόΔημόσιο προς ακύρωση όπως είχατε υποχρέωση και όριζε ο νόμος που ταπήρατε.

δ

)

Πόση ήταν η προμήθεια που έπρεπε να δώσετε στο κράτος από την συμμετοχή σαςστον ανωτέρω νόμο επειδή έμπαινε εγγυητής ;Την δώσατε και αν ναι, να μου χορηγήσετε τα αποδεικτικά πληρωμής .

ε

) Να μου δηλώσετε αν θα εξοφλήσετε και θα φέρετε για ακύρωση το μερίδιο σας απότα 45 δις τουλάχιστον ομόλογα που έχετε πάρει με τους ανωτέρω νόμους που λήγουνμέσα στο 2013.

 

στ

)

Να παγώσει κάθε οφειλή μου προς την τράπεζα σας και κάθεδικαστική η άλλη ενέργεια από εσάς για την είσπραξη τωνοφειλομένων από εμένα, μέχρι να μου χορηγήσετε όλα ταανωτέρω.

 

Σε περίπτωση που δεν λάβω καμία απάντηση ήδεν μου απαντήσετε έστω και σε ένα από τα ζητούμενα ήστην απάντηση σας λείπει έστω και ένα από τα σχετικά που ζητώ,εντός δέκα πέντε ( 15 ) ημερών,τότε αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας ότι παραβιάσατε τους όρους πουαναφέρονται στους νόμους με τους οποίους πήρατε τα χρήματα και δεν τηρήσατετις δεσμεύσεις σας υποπίπτοντας σε όλα τα κακουργήματα που απορρέουν απόαυτήν την πράξη σας .

 

Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία, mutatis mutandis, γεννάται καιαστική ευθύνη προς αποζημίωση μου τόσο από την τράπεζα όσο και κάθε ενός απόεσάς ξεχωριστά τα μέλη του ΔΣ, η διεκδίκηση της οποίας θα ξεκινήσει αμέσωςμετά την λήξη της προθεσμίας που έχετε για να μου απαντήσετε .Φυ

Φυσικά δε, ταυτόχρονα θα κατατεθούν μηνύσεις, καθ΄ότι εσείς δεν καλύπτεστε από ασυλία.

Ο εξωδίκως δηλών

Επωνυμία

ΑΦΜ

Διεύθυνση

Τηλέφωνο’

 Περισσότερα

http://www.totsarsi.gr/2012/10/blog-post_6781.html?spref=fb