Πολυνομοσχέδιο για … απολύσεις!

Από το άρθρο 80 και μετά, διαβάζουμε τις … απολύσεις:

 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/8138656.pdf