Το πράσινο σκουλήκι και οι κρατικές ενισχύσεις

Τι είπε ο  Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά  από  σύσκεψη,:
«Τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, βεβαίως, είναι χρόνια. Εργαζόμαστε, με εντολή του Πρωθυπουργού, για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να διευκρινίσω, διότι υπάρχει έκδηλη ανησυχία σε πολλούς βαμβακοπαραγωγούς, ότι δεν υφίσταται ζήτημα με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε όσους επλήγησαν από το πράσινο σκουλήκι.
Επειδή, δυστυχώς, δεν είχε θετική έκβαση το αίτημα για καταβολή κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ για τις ζημιές από το σκουλήκι το 2010, εργαζόμαστε στο Υπουργείο προς δύο κατευθύνσεις:
Πρώτον, για την ενεργοποίηση του άρθρου 10 του Κανονισμού που δίνει τη δυνατότητα ενισχύσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Και δεύτερον, για την ενεργοποίηση της προαιρετικής ασφάλισης για νόσους και ζημιογόνα αίτια όπως το πράσινο σκουλήκι που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΓΑ, προκειμένου οι αγρότες να μη βρεθούν στο μέλλον στη δυσχερή αυτή θέση, να καταστρέφεται η σοδειά τους, η παραγωγή τους και να μην υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσής τους.
Επίσης θα ήθελα να πω, αναφορικά με τη φορολόγηση των αγροτών, ότι κανείς νομοταγής αγρότης δεν έχει λόγο να ανησυχεί, να φοβάται από την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης τους, από την καθιέρωση δηλαδή βιβλίων εσόδων και εξόδων.
Πρωτίστως θα σας έλεγα ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει φαινόμενα τέτοια που οδηγούν στη διεύρυνση του χάσματος στις τιμές ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι. Όπως ξέρετε, πολλές φορές, με το δέλεαρ της επιστροφής μεγαλύτερου ΦΠΑ, πολλοί παραγωγοί, ιδιαίτερα οπωροκηπευτικών, ενδίδουν στον πειρασμό και αναγράφουν στα τιμολόγια υψηλότερες τιμές πώλησης από εκείνες που πραγματικά πωλούν το προϊόν τους. Με την καθιέρωση των βιβλίων εσόδων και εξόδων, δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο πια, διότι θα φορολογούνται πολύ περισσότερο εάν δηλώνουν μεγαλύτερη τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Στόχος, λοιπόν, είναι η εξυγίανση στο χώρο των μεσαζόντων που διογκώνει τις τιμές με αποτέλεσμα να φτάνουν τα αγροτικά προϊόντα σε πολύ υψηλότερες τιμές στον καταναλωτή από αυτές που τα πωλεί ο αγρότης στο χωράφι.
Είμαστε σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και τον Δήμο Καρδίτσας, που είναι σε μεγάλο βαθμό αγροτικός δήμος, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα.
Θέλω να ευχαριστήσω για την ενημέρωση και την ιδιαίτερα καλή συνεργασία που είχαμε».