Προειδοποιητικά σήματα μειωμένων αντοχών στις εξαγωγές για το 5μηνο

ΠΣΕ: «Προειδοποιητικά σήματα μειωμένων αντοχών στις εξαγωγές για το 5μηνο»

-Μεγάλη η υποχώρηση του Μαΐου (-10%), εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

Αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεων για την πορεία των εξαγωγών του περασμένου Μαΐου, προκύπτει από την ανάλυση των προσωρινών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου για το 5μηνο του έτους, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τον περασμένο Μάιο η συνολική αύξηση των εξαγωγών ήταν μικρότερη των αρχικών προβλέψεων (4,2% έναντι 4,5%), ενώ η υποχώρηση των εξαγωγών, μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών ήταν αντίστοιχα μεγαλύτερη (10% έναντι εκτίμηση 9,5%).

 

 

Το αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών, ήταν σε επίπεδο 5μηνο, αφενός να περιορίζονται οι ρυθμοί αύξησης στη συνολική αξία των εξαγωγών (7,9%), αφετέρου δε, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών να προκύπτει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (-1,2%).

 

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων είχε επισημάνει εγκαίρως την εμφάνιση σημείων κόπωσης και κάμψης των ελληνικών εξαγωγών, προειδοποιώντας για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει συνολικών για την ελληνική οικονομία. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν πλέον και διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη στήριξης των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας. Αποτελεί θετική εξέλιξη η χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, όπου υπήρξαν αμοιβαίες εξαγγελίες για ενέσεις ρευστότητας στην αγορά και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες γραμμές χρηματοδότησης, δυναμικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, να μειωθεί το κόστος δανεισμού και να στηριχθεί ουσιαστικά η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά αρνητικές για το σύνολο της οικονομίας, καθώς πλέον η εξωστρέφεια αποτελεί το 25% του ΑΕΠ της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών (τουρισμός, μεταφορές, ναυτιλία) και πιθανή μείωση των ρυθμών επέκτασης της συμμετοχής της στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος θα σημάνει βάθυνση της ύφεσης και εκτίναξη του ποσοστού του χρέους της χώρας».

 

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η συνολικά αξία των εξαγωγών τον περασμένο Μάιο, σε σχέση με το Μάιο του 2012 αυξήθηκε κατά 4,2% (στα 2,406 δις ευρώ από 2,31 δις ευρώ). Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση κατά 4,8% των εξαγωγών προς τις χώρες την ΕΕ και κατά 3,6% προς τις Τρίτες Χώρες. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει μείωση εξαγωγών κατά 10%, καθώς προκύπτει μείωση των αποστολών τόσο προς τις Τρίτες Χώρες (-14,7%), όσο και προς τις χώρες της ΕΕ (-7,2%).

 

Ενδεικτικό, είναι το γεγονός ότι συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το μερίδιο των Τρίτων Χωρών στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές άγγιξε τον περασμένο Μάιο το 53%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της ΕΕ ανακτούν τη μερίδα του λέοντος και αποσπούν το 64,6% της αξίας των εξαγωγών.

 

Σε επίπεδο 5μηνου του 2013, η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 7,9%, σε σχέση με το α’ 5μηνο του 2012, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση κατά 1,2% (-83,1 εκατ. ευρώ), για το ίδιο διάστημα.

 

Πτώση και στις εισαγωγές

 

Οι δυσμενείς συνθήκες στο διεθνές εμπόριο, επηρέασαν και τις εισαγωγές της χώρας, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μείωση τόσο στη συνολική τους αξία, όσο και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών υποχώρησε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, (-5,6%), σε σχέση με το Μάιο του 2012 (στα 3,82 δις ευρώ από 4,05 δις το 2012). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει ακόμη μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 16,8% (-474,3 εκατ. ευρώ).

 

Σε επίπεδο 5μήνου (Ιανουάριος – Μάιος 2013) καταγράφεται μείωση εισαγωγών κατά 5,9%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η μείωση διαμορφώνεται στο 7,6% (-998,1 εκατ. ευρώ).

 

Ως αποτέλεσμα των κινήσεων των εξαγωγών και των εισαγωγών, προκύπτει περαιτέρω βελτίωση για το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Για το 5μηνο του 2013, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 8,02 δις ευρώ, ήτοι 20,4% χαμηλότερα από ότι το α’ 5μηνο του 2012 (10,4 δις ευρώ). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η μείωση του εμπορικού ισοζυγίου περιορίζεται στο 14,8% (-915 εκατ. ευρώ).

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει μείωση του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά 132,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 5μηνο του 2012.