Η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είναι ο κεντρικός άξονας της πολιτικής της κυβέρνησης

Αυτό συνάγεται από την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, σχετικά με την  κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)» και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είναι ο κεντρικός άξονας του σχεδίου νόμου που σήμερα εξετάζουμε.

 

Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε άμεσα και αποφασιστικά στη δημιουργία ασφαλούς επενδυτικού κλίματος, με απελευθέρωση των αγορών και την εγκαθίδρυση συνθηκών ανταγωνισμού για να πετύχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας.

 

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάγκη ελάφρυνσης του χρέους αλλά δεν έχει αυτοτελώς εισπρακτικό  σκοπό.

Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, γιατί η ανεργία έχει πλέον φτάσει σε απαράδεκτα επίπεδα για ένα ανεπτυγμένο κράτος και οφείλουμε να δώσουμε διέξοδο και προοπτική, ιδίως στους νέους ανθρώπους.

Ταυτόχρονα, θέλουμε να δημιουργήσουμε αναπτυξιακή ώθηση και να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες, που δραστηριοποιούνται και βρίσκονται οι εν λόγω εταιρείες και κυρίως τα λιμάνια.

 

Προς αυτό το σκοπό, θα προσπαθήσουμε να υπερβούμε κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και διαδικαστικό φόρτο αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα παρακαμφθεί η ανάγκη για διαφάνεια και πλήρη δημοσιότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

 

Το ΤΑΙΠΕΔ, που έχει την ευθύνη και τη γνώση να τρέξει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και να πετύχει τους καλύτερους όρους για το Ελληνικό Δημόσιο, θα έχει και την ευθύνη ενημέρωσης της Βουλής, κάθε φορά που ρητά απαιτείται ή όταν αυτό του ζητηθεί.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, θα προσέλθει την επόμενη εβδομάδα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και θα ενημερώσει για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 2012-2016.

Αυτό μάλιστα αποτελεί και προαπαιτούμενη δράση για την καταβολή της επόμενης δόσης.

 

Παράλληλα, καταγράφοντας τους προβληματισμούς που εξέθεσαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων στην Επιτροπή Οικονομικών, θα καταθέσω, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σχετική προσθήκη, που θα αφορά τη διαβούλευση της Βουλής με το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με ζητήματα αποκρατικοποίησης.

 

Επίσης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων, που υπέβαλε προφορικά η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βουλευτής κα Βαλαβάνη, των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ, με θέμα το διορισμό του διοικητικού συμβουλίου, θα ήθελα να καταθέσω στο σώμα τα εν λόγω έγγραφα.

 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

 

Κυρώνεται η από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία τροποποιείται άμεσα η διαδικασία ορισμού του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Με αυτό τον τρόπο, γίνεται τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ταμείου, ώστε να συμμορφωθεί νομικά με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής, ο οποίος προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις και τη διαδικασία παροχής γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

 

Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται με  το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ότι η διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή, γίνεται με απλή πλειοψηφία.

 

Κυρώνεται η από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε μια σειρά ΔΕΚΟ και Λιμάνια.

 

Ήδη το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (ν. 3985/2011) προέβλεπε  ότι ένα ποσοστό της συμμετοχής του Δημοσίου στις εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να διατεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

 

Η συγκεκριμένη κατάργηση της νομοθετικής υποχρέωσης του Δημοσίου για τη διατήρηση ελάχιστου ποσοστού στις εν λόγω ΔΕΚΟ και λιμάνια δημιουργεί το πλαίσιο, για πιο συμφέρουσες επιλογές για τις εν λόγω εταιρείες, αίροντας τα νομικά εμπόδια και τους δύσκαμπτους όρους για την προσέλκυση νέων επενδυτών.

 

Όπως τόνισα και στην αρμόδια Επιτροπή, η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς ιδιοκτησίας και δεν συνεπάγεται την απώλεια κάθε συμμετοχής ή ελέγχου του Δημοσίου επί των υπό αποκρατικοποίηση εταιριών, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρισμός).

 

Σε κάθε περίπτωση, με βάση το δίκαιο περί Ανωνύμων Εταιρειών, ακόμα και μια μειοψηφική συμμετοχή παρέχει στον κάτοχό της ευρεία δικαιώματα.

Όπου κριθεί αναγκαίο, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει δημόσια εποπτεία στην αδιάκοπτη παροχή στους πολίτες των αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στις υποδομές εθνικής σημασίας.

Θα χρησιμοποιηθεί κάθε δικλείδα ασφαλείας και θα ενισχυθούν ρυθμιστικό πλαίσιο και αρχές για την εξασφάλιση της παροχής των αγαθών κοινής ωφέλειας, της καθολικότητας των υπηρεσιών, της λελογισμένης τιμολογιακής πολιτικής.

Η αξιωματική αντιπολίτευση μας κατηγορεί ότι «ξεπουλάμε το δημόσιο πλούτο της χώρας και  ότι επιχειρήσεις με πάγια αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, μπαίνουν στο στόχαστρο διεθνών εταιρειών»

Δεν θα πρέπει να δημιουργούνται λάθος κρίσεις και  παρανοήσεις για την τύχη εταιρειών στρατηγικού χαρακτήρα.

Για να μιλήσω με παραδείγματα, σε ό,τι αφορά την ΕΥΑΘ Παγίων και την ΕΥΔΑΠ Παγίων, που είναι και οι κάτοχοι των κυριότερων παγίων  περιουσιακών στοιχείων (φράγματα, ταμιευτήρες, εξωτερικά υδραγωγεία και αντλιοστάσια, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους) δεν αποτελούν μέρος των συναλλαγών και θα παραμείνουν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο του Δημοσίου.

 

Να μιλήσουμε για τα λιμάνια;

Με βάση το Σύνταγμα, η ιδιοκτησία όλων των λιμένων, δηλαδή η γη, ο εξοπλισμός, τα κτίρια κλπ., ανεξαρτήτως μοντέλου αξιοποίησης, παραμένουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Επίσης, με την ίδια ΠΝΠ, καταργείται η προϋπόθεση έγκρισης από τη Διυπουργική Επιτροπής της μεταβίβασης δικαιωμάτων ψήφου άνω του 20% σε άλλο μέτοχο, όταν αφορά ανώνυμες εταιρείες στρατηγικής σημασίας.

 

Η κατάργηση της διάταξης επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αντίστοιχες ρυθμίσεις που υπήρχαν στις νομοθεσίες άλλων κρατών μελών έχουν κριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αντιβαίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και ελευθερία εγκατάστασης. Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, κινδυνεύουμε με καταδίκη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η απόφαση αναμένεται αρχές Νοεμβρίου.

Παράλληλα, με το παρόν νομοσχέδιο προωθούμε ως βασική πολιτική, την Αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου.

Στον τομέα αυτό, το κράτος θα πρέπει να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,  να καταγράψει και να αξιολογήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να φροντίσει μέσα από επικερδείς επιλογές και συμφωνίες, να περικόψει δαπάνες και να αντλήσει έσοδα, που, έστω και μακροπρόθεσμα, μπορούν να φέρουν σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη.

 

Σε μια περίοδο κρίσιμη για την επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας, αντί της συνεχούς επιβάρυνσης των φορολογουμένων, ιδιωτών και επιχειρήσεων, επιβάλλεται το Δημόσιο να αναζητήσει νέους πόρους εσόδων. Η μόνιμη αναζήτηση εσόδων μέσω αυξανόμενης φορολόγησης και μείωσης μισθών και συντάξεων θα πρέπει να παύσει να είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί αλλά αυτό επιδιώκουμε.

 

Οι βουλευτές της μείζονος αντιπολίτευσης ερμηνεύουν την προσπάθεια αξιοποίησης των εθνικών περιουσιακών στοιχείων ως «την πλήρη αποξένωση του δημοσίου από την περιουσία του».

Είμαι της άποψης ότι το Δημόσιο αποξενώνεται από την περιουσία του, όταν την αφήνει να ρημάζει και να γίνεται λεία και πεδίο πολλαπλών καταπατήσεων.

Περαιτέρω, θα ήθελα να τονίσω μεταξύ άλλων τη σημαντική καινοτομία της νέας γενικής κατηγορίας χρήσεων υπό τον τίτλο «Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό», που περιβάλλεται με διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις νομιμότητας, ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την πραγμάτωση του «παραθεριστικού – τουριστικού χωριού» να εναρμονίζεται με τις βασικές επιλογές του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Επίσης, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) η ευθύνη για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.), όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα.

 

Τέλος, με το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται λοιπά κατεπείγοντα θέματα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Στη συζήτηση κατά άρθρον, θα μας δοθεί η δυνατότητα να αναλύσουμε περαιτέρω τις προτεινόμενες διατάξεις.

24/10/2012