Προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις τον Μάιο

Όλα τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων που θα σας βοηθήσουν να ιδρύσετε ή εκσυγχρονίσετε/επεκτείνετε την επιχείρησή σας.

 

 

 

 

Τελευταίες μέρες για το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ 2013 – Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων – Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)

 

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκ €. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και υπο-σύσταση επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση. Για τους κλάδους αυτούς ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα το οποίο θα προκηρυχθεί σύντομα.

 

Στο πρόγραμμα έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις – η τελευταία έγινε στις 4-3-2013. Βάσει των τροποποιήσεων υπάρχουν νέα επαγγέλματα τα οποία είναι επιλέξιμα. Επίσης στις τουριστικές επιχειρήσεις δεν ισχύουν οι περιορισμοί των περιοχών ΟΠΑΑΧ. 

 

Για να δείτε την τελευταία λίστα (μετά τις τροποποιήσεις στις 25/1 & 4/3) με τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για το πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 πατήστε εδώ.

 

Το πρόγραμμα δίνει δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου και για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.).

 

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:

 

 • από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο)
 • από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες)
 • από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
 • από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)

 

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 

– Κτιριακές Εγκαταστάσεις
– Μηχανολογικός Εξοπλισμός
– Επαγγελματικό Aυτοκίνητο
– Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
– Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
– Συστήματα Αυτοματοποίησης
– Προβολή & Προώθηση
– Αμοιβές Συμβούλων
– Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.) – μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 

 

Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι 16 Μαΐου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την PLAN A.E.

 

Παράταση μέχρι 24 Μαΐου για τα Μέτρα 311, 312 και 313 από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑΧ 2013)

Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα Μέτρα 311, 312 και 313 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑΧ).

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε αγρότες (Μέτρο 311) και μη-αγρότες (Μέτρο 312 και 313).

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% έως 60% (ανάλογα με την περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση).
Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών μέτρων είναι 65 εκ €.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να είναι έως 600.000 € + ΦΠΑ για τα τουριστικά καταλύματα και 300.000 € + ΦΠΑ για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δραστηριότητες:

Τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, catering), βιοτεχνικές μονάδες, παντοπωλεία, ταξιδιωτικά γραφεία, πάρκα αναψυχής, καθαριστήρια, κομμωτήρια κ.α.)

Μέτρο 311: “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες”
Το μέτρο στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες αγρότες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 3874 Νόμο ΦΕΚ 151/Α/2010 “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων”) και νέους γεωργούς (στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013).

Μέτρο 312: “Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων”
Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Μέτρο 313: “Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων”
Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. 

Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι 24 Μαΐου 2013.

 

Μέχρι 30 Μαΐου η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα”

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους. Εκτός από την οικονομική, σημαντική είναι και η περιβαλλοντική διάσταση του προγράμματος αφού η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους μειώνει σημαντικά της περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκ της λειτουργίας τους.

Το πρόγραμμα αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, κάνουν τζίρο άνω των 30.000 ευρώ (το τελευταίο έτος ή 100.000 ευρώ αθροιστικά την τελευταία τριετία). Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 30-400.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 10 εκ ευρώ.

Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι 31 Μαΐου 2013.

 
 
Ψηφίστηκε ο νέος Επενδυτικός Νόμος – Άμεσα αναμένεται η ενεργοποίησή του.

Άμεσα θα ενεργοποιηθεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος έχει σημαντικές βελτιώσεις:

 • Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δίνεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση τους θα γίνεται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.
   
 • Eπιλογή κινήτρου ενίσχυσης από τον επενδυτή.
   
 • Kαταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επιλέγει την λήψη του συνόλου της ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης.
   
 • Eκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων – μειώνεται στα 5 έτη (από 6) το διάστημα που θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης.
   
 • Δίνεται δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, που υπολογίζονται με την μέση αξία τους των τελευταίων τριών μηνών.
   
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής.
   
 • Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης.
   
 • Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον ποσοστό 5% με μέγιστο το ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
   
 • Ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιήσει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής εντός δύο (2) πρώτων διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει τα δώδεκα (12) χρόνια και για τις υφιστάμενες τα δέκα (10).
   
 • Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.
   
 • Δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης.
   
 • Μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής είναι ότι θα μπορούν να υπαχθούν στον επενδυτικό νόμο, και επενδύσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, υπό την προϋπόθεση τα επενδυτικά σχέδια να κατατίθενται από δίκτυα συνεργασίας επιχειρήσεων, ενώ κατατέθηκε και τροποποίηση σύμφωνα με την οποία επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ που θα υποβληθούν μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου θα μπορούν να κάνουν χρήση μόνο των φορολογικών κινήτρων, ανεξαρτήτως του ύψους τη! επένδυσης.
   
 • Επιπλέον, προβλέπεται ότι θα εξαιρούνται από τον επενδυτικό νόμο και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
   
 • Ακόμη, νομοτεχνική βελτίωση αποσαφηνίζει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κρήτης μπορούν να γίνουν οι ίδιες φορείς στρατηγικών επενδύσεων στα όρια της αρμοδιότητάς τους.
   

 

 

“Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” – Φθηνά δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (συνολικός προϋπολογισμός 550 εκ ευρώ).

Τη χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα 275 εκατ. ευρώ του προγράμματος παρέχονται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τα υπόλοιπα 275 εκατ. από 14 συνεργαζόμενες τράπεζες. Η διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικό! ητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και των συνεργαζόμενων τραπεζών έχει ολοκληρωθεί και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν πλέον να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων, ενώ τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη δράση θα έχουν, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 € ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 € με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μέσω της ιστοσελίδας www.etean.gr και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” του ΕΤΕΑΝ είναι:

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • EFG EUROBANK SA
 • ALPHA BANK
 • PROBANK A.E.
 • ATTICA BANK
 • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 • NEA PROTON BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

 

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ – 10.000 € σε 7.000 άνεργους για να ανοίξουν δική τους επιχείρηση.

Στήριγμα σε όσους νέους -έως 35 ετών- επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση δίνει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το δ.σ. του Οργανισμού και πριμοδοτεί με 10.000 ευρώ την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Το πρόγραμμα που θα “τρέξει” μέσα στον επόμενο μήνα ονομάζεται “Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία” και αφορά την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 7.000 ανέργων. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Ως καινοτόμα πεδία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης αναφέρονται ενδεικτικά οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τα συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, η ανακύκλωση, η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, η ενσωμάτωση “πράσινων” τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών, οι τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, τα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, η εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες γι! την ανάπτυξη της παραγωγής, η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, η εξ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, οι εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.
 • Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.).

Διάρκεια και ποσό επιδότησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης των δικαιούχων ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ. Η πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η καθεμία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της ε! πιχείρησης.

 

 

Τον Ιούνιο θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”.

Το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ” θα προκηρυχθεί τον Ιούνιο από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων με υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς και όσων επιθυμούν να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 35.000 ευρώ έως 650.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης έως και 55%. Για το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης αλλά και το είδος των δαπανών οι οποίες θα επιχορηγηθούν.

Οι δικαιούχοι που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών, με δύο τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

β) Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.

γ) Υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, υπό τον όρο να συνεργαστούν (για τους σκοπούς του προγράμματος), με δυο τουλάχιστον επιχειρήσεις, από τον κλάδο της Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών,

δ) Συνεργασία επιχειρήσεων (τουλάχιστον τριών), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.

 

 

Προδημοσίευση για το πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2013 (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας 2013).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού προτίθεται να προκηρύξει την πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι ειδικοί στόχοι της πράξης είναι η:

 • προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού,
 • η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές,
 • μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας,
 • ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
 • ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η πράξη απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (με δυνατότητα ανάθεσης τμήματος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση που είχε σαν σκοπό την αποτύπωση της ζήτησης αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων από τον ελληνικό παραγωγικό τομέα.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση, του ΕΣΠΑ 2007-13. Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης προκήρυξης ανέρχεται σε 19,8 εκ. €.

Η πράξη σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με την εθνική στρατηγική για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του παραγωγικού τομέα της χώρας, αλλά και να περιορίζει δραστικά την γραφειοκρατία.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει με την δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης από την ΓΓΕΤ.