Προγραμματισμός Υπουργείου Ανάπτυξης & Υποδομών 2013

Τι είπε στην εισήγησή του, ο  Υπουργός  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στις , 9 Ιανουαρίου 2013. Αποσπάσματα

Βλέποντας τις αλλαγές, ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις ξεκίνησαν να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα διαφορετικά, αναφέρω ενδεικτικά:
τη Unilever, τη Hewlett Packard και τη Philip Morris που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας.
Ασφαλώς, η κατάσταση παραμένει δύσκολη και δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
Είναι μάλιστα, ιδιαίτερα δυσάρεστο να είναι κανείς Υπουργός Ανάπτυξης την ίδια ώρα όπου ο προϋπολογισμός μας προβλέπει ύφεση.
Αυτή, όμως, είναι η πραγματικότητα.

Η καταστροφή πράγματι απεφεύχθη χάρη στη συμφωνία του Νοεμβρίου και τη λήξη των συζητήσεων περί “Grexit”.
Από την άλλη πλευρά, όμως, το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά.
Πριν, όμως, από αυτό, θα ήθελα να κάνω έναν σύντομο απολογισμό για τους έξι μήνες που προηγήθηκαν, δηλαδή σε ελάχιστο πολιτικό χρόνο.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών θα αποτυπώσω τώρα ενδεικτικά, 20 από τις δράσεις, που ολοκληρώσαμε εντός του β’ εξαμήνου του 2012:
1. Εξασφαλίσαμε την υλοποίηση της συμφωνίας με την ΕΤΕπ, ύψους 1,44 δις ευρώ για την ενίσχυση ρευστότητας των ΜμΕ. Ήδη συμβασιοποιήθηκαν τα πρώτα 600 εκ. ευρώ και ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις.

2. Συμφωνήσαμε με την ΕΤΕπ σε ένα νέο σύστημα παροχής εγγυήσεων, που υιοθετείται για πρώτη φορά στην ιστορία της, ύψους 500 εκ. ευρώ, τα οποία ανακυκλούμενα θα φτάσουν το 1,5 δις ευρώ σε ετήσια βάση, για τη στήριξη του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου μας.

3. Υπερκαλύψαμε το στόχο για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά το β’ εξάμηνο του 2012, σε ποσοστό 102,64% και κινούμαστε σε ποσοστό απορρόφησης ,μεγαλύτερο του κοινοτικού μέσου όρου.

4. Μειώσαμε κατά περισσότερο από 60% τις απαιτούμενες υπογραφές στις διαδικασίες του ΕΣΠΑ.

5. Υιοθετήσαμε το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο για το “ξεπαρκάρισμα” των κονδυλίων του ΕΤΕΑΝ. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση των ΜμΕ που είχαν ανεξόφλητα δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου.

6. Καταλήξαμε σε συμφωνία-πλαίσιο καταρχάς με τους παραχωρησιούχους για την επανέναρξη των 4 αυτοκινητοδρόμων, μετά από 20 μήνες αδιεξόδου.

7. Δημοπρατήθηκαν δημόσια έργα για όλη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 2,23 δις ευρώ και έχει ήδη συμβασιοποιηθεί εξ αυτών μέρος που αντιστοιχεί σε 485 εκ ευρώ περίπου.

8. Προχώρησαν τα έργα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων. Προωθήθηκαν οι διαγωνισμοί για δέκα μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων της Αττικής.

9. Εκδώσαμε τον οριστικό Χάρτη Συχνοτήτων της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης, που διευκολύνει τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα και απελευθερώνει Ψηφιακό Μέρισμα, το οποίο θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο.

10. Παρουσιάσαμε και υλοποιούμε 25 δράσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών στις εξαγωγές , με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους των εξαγωγών, κατά 50% και 20% αντίστοιχα.
11. Απελευθερώσαμε τα δίδακτρα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

12. Υιοθετήσαμε νέες απλούστερες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, ώστε να επιτρέπεται σε περισσότερες επιχειρήσεις να πωλούν περισσότερα προϊόντα σε περισσότερα σημεία, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.

13. Μειώσαμε το ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ, θεσμοθετήσαμε τα προτυποποιημένα καταστατικά και τη διευκόλυνση δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες.

14. Καταργήσαμε τα τελευταία εμπόδια ώστε να είναι πλήρως απελευθερωμένη η αγορά που αφορά τα φορτηγά μικρού και μεγάλου τονάζ.

15. Απελευθερώσαμε τις μεταφορές σε σχέση με τις τουριστικές υπηρεσίες
(για την εκμίσθωση επιβατηγών ΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό και τη μεταφορά πελατών ξενοδοχείων).

16. Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο για τεχνικά επαγγέλματα, όπως είναι: οι Υδραυλικοί, οι Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών έργων, οι Τεχνίτες Υγρών & Αερίων Καυσίμων, οι Τεχνικοί Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και οι Ψυκτικοί. Και απελευθερώσαμε το επάγγελμα του λογιστή.

17. Προωθήσαμε μέτρα αντιμετώπισης για τις χρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς καυσίμων, με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, την απελευθέρωση της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

18. Παρουσιάσαμε τη νέα Στρατηγική μας για τα Αεροδρόμια, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αξιοποίηση των 37 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας που θα συντελεσθεί μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης.

19. Δημιουργήσαμε το Συντονιστικό Κέντρο για την καταπολέμηση του Παραεμπορίου και την εντατικοποίηση των ελέγχων, που ήδη αποδίδουν. Διενεργήθηκαν περισσότεροι από 270 έλεγχοι στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και καταστράφηκαν πάνω από 62.000 προϊόντα παραεμπορίου.

20. Για πρώτη φορά, μετά από πολλούς μήνες, από τον Οκτώβριο και μετά, ενισχύονται τα έσοδα των Αστικών Συγκοινωνιών, λόγω της συντονισμένης προσπάθειας κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Έτσι, αποφεύχθηκε η προγραμματισμένη για το Μάρτιο, αύξηση των εισιτηρίων.

Αυτές ήταν, λοιπόν, επιγραμματικά είκοσι από τις δράσεις που ολοκληρώσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, κατά τους προηγούμενους έξι μήνες.

Στο σημείο αυτό, θα σας παρουσιάσουμε τον Προγραμματισμό μας για το 2013.

Στόχος είναι το πέρασμα από τη βαθιά ύφεση στην ανάκαμψη.

Με δράσεις που θα βάλουν μπροστά τη μηχανή της ελληνικής οικονομίας
και θα πείσουν πως η Ελλάδα γίνεται μία χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Η προσπάθεια είναι δύσκολη, αλλά δε δικαιούμαστε να αποτύχουμε.
Και θα έχουμε περισσότερα εχέγγυα επιτυχίας,
όσο η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην κοινή λογική, στο συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο.

Σε αυτήν την προσπάθεια, κινούμαστε σε τρεις βασικούς άξονες: τις δράσεις ενίσχυσης της ρευστότητας, τα δημόσια έργα και τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Πρώτος άξονας, λοιπόν, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών.
Το “βαρύ πυροβολικό”, βέβαια, είναι η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά μας, ωστόσο, αναπτύσσουμε τις εξής παράλληλες δράσεις:

Πρώτον: Εντός του 2013, υλοποιείται η συμφωνία με την ΕΤΕπ για τις ΜμΕ και συμβασιοποιούνται ακόμη 400 εκ. ευρώ από τα 1,44 δις ευρώ που προβλέπονται, αυξάνοντας τη συνολική χρηματοδότηση στο 1 δις ευρώ για την περίοδο αυτή.

Επίσης, από τον Απρίλιο, βάσει όσων έχει πει η ΕΤΕπ,
τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων, μέσω των εμπορικών τραπεζών προς τις εισαγωγικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές τους.

Οι πιστώσεις θα είναι ανακυκλούμενες και το συνολικό ύψος αναμένεται να φτάσει το 1,5 δις ευρώ σε ετήσια βάση.

Δεύτερον, σχετικά με το ΕΣΠΑ:
· Ο στόχος για την απορρόφηση των κονδυλίων που έχει συμφωνηθεί για το 2013 είναι στα 3 δις 890 εκ. ευρώ, που είναι μεγαλύτερος και ακόμη πιο φιλόδοξος από τον περσινό.

· Προκηρύσσεται από τις 14 Ιανουαρίου και υλοποιείται το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 456 εκατ. ευρώ (ΠΕΠ) στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, της μεταποίησης και του τουρισμού, σε συνεργασία με τις 13 περιφέρειες της χώρας.

· Μέσω της δράσης του “ICT4growth”, που επίσης θα προκηρυχθεί άμεσα, προβλέπεται η ενίσχυση των ΜμΕ με κονδύλια ύψους 130 εκ. ευρώ.

· Προχωρούμε εντός των ημερών, με ένα 2ο πακέτο ρυθμίσεων απλούστευσης των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.

· Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών και της μείωσης του κόστους των απαλλοτριώσεων

· Είμαστε σε συνεχή διαδικασία εκκαθάρισης των προγραμμάτων από τα ανενεργά έργα.

· Υποστηρίζουμε με project managers τα έργα προτεραιότητας που έχουν ανάγκη επιτάχυνσης και ειδικότερα αυτά που αποτελούν τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις, όπως είναι το “Εlenxis”, το εθνικό ληξιαρχείο, οι υποδομές για την διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα “e-procurement” και “e-prescription”.

· Συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, για να αποφύγουμε την ενδεχόμενη μείωση των πόρων κατά 40% περίπου. Ήδη από τα μόλις 11,2 δις ευρώ που προβλέπονταν, έχουμε διασφαλίσει 14 δις ευρώ περίπου. Και συνεχίζουμε ,μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών και υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό.

· Προετοιμάζουμε ,στο τέλος της χρονιάς, το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ.

Τρίτον, σχετικά με το ΕΤΕΑΝ, “ξεπαρκάρονται” κονδύλια και απλοποιούνται οι διαδικασίες:

· Ξεκινά, εντός του τρέχοντος μηνός, το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης ύψους 680 εκ. ευρώ περίπου προς τις επιχειρήσεις, με ανασχεδιασμό του ΤΕΠΙΧ. Η επιδότηση επιτοκίου θα είναι 50%.

· Απλοποιούμε το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, για να παρασχεθεί ρευστότητα ύψους 450 εκ. ευρώ επιπλέον. Το συγκεκριμένο Ταμείο ανήκει στο ΥΠΕΚΑ, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης ήδη διαμορφώνει την πρόταση που καταθέσει για νέους και ευέλικτους όρους.

· Η διοίκηση του ΕΤΕΑΝ θα ανακοινώνει σύντομα νέες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του ταμείου «ΕΝΑΛΙΟ» που αφορά τον αλιευτικό στόλο, τις υδατοκαλλιέργειες, τις επιχειρήσεις των αλιευτικών προϊόντων αλλά και νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέταρτον: Χρησιμοποιούμε τον Επενδυτικό Νόμο για την ενίσχυση της ρευστότητας, με πληρωμές ύψους 620 εκ. ευρώ για το 2013 -έναντι 510 εκ. ευρώ το 2012. Από αυτά, τα 250 εκ ευρώ εκτιμάται πως δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
Πέμπτον: επιχειρούμε τη δημιουργία ενός  Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου , που θα μπορούσε και αυτό να συντελέσει, ως ένα βαθμό, στην προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας. Αλλά και να προσφέρει πόρους και τεχνογνωσία σε ζωτικής σημασίας κλάδους όπως οι υποδομές, η τεχνολογία, οι ΜμΕ και η ενέργεια. Θα αντλεί κεφάλαια από το δημόσιο τομέα, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς και από ιδιώτες επενδυτές. Θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ο δεύτερος άξονας δράσης μας αφορά τα Δημόσια Έργα. Συγκεκριμένα:

1. Σε ό,τι αφορά τους 4 Αυτοκινητοδρόμους,
ευελπιστούμε πως στο άμεσο μέλλον θα συντελεσθεί η συμφωνία με τις τράπεζες, προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά, να ψηφισθεί από τη Βουλή. Στόχος είναι τον Απρίλιο να επανεκκινήσουν τα έργα.

2.Μετρό Αθήνας:

Η επέκταση προς Ανθούπολη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο , ενώ η επέκταση προς Ελληνικό μέχρι τον Ιούλιο. Ο σταθμός του Χαϊδαρίου (Αγία Μαρίνα), θα δοθεί σε λειτουργία τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η δε  επέκταση Χαϊδάρι (Αγία Μαρίνα) – Πειραιάς, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017 και οι εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη.

3.Μετρό Θεσσαλονίκης:

Έχουμε κρατήσει το έργο ζωντανό, παρά τα προβλήματα ρευστότητας του αναδόχου. Η προσπάθεια συνεχίζεται μέσα από πολλές δυσκολίες.

Στο σταθμό Ν. Ελβετία πρόκειται να εγκατασταθεί άμεσα ο μετροπόντικας για τα σχετικά έργα και ο σταθμός Αμαξοστάσιο θα δοθεί για εργασίες, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, εντός του έτους.

Επίσης, εντός του Μαρτίου 2013 -εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο- υπογράφεται η σύμβαση επέκτασης προς Καλαμαριά με 5 σταθμούς, που θα είναι μήκους 5 χλμ και προϋπολογισμού 518 εκ ευρώ.

4.Επέκταση Τραμ από το Νέο Φάληρο στον Πειραιά:

Η σύμβαση θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες και ξεκινά  αμέσως το έργο. Προβλέπει την ύπαρξη 12 νέων στάσεων, εξυπηρετώντας και το λιμάνι. Το έργο είναι προϋπολογισμού 92 εκ. ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2014.

5. Σιδηροδρομικά Έργα. Ενδεικτικά αναφέρω:

(α) Η σιδηροδρομική σύνδεση με το Λιμάνι του Ικονίου ολοκληρώνεται εντός του μηνός είναι έργο μεγάλης σημασίας που θα ενισχύσει τόσο την ΤΡΑΙΝΟΣΕ όσο και το Λιμάνι του Πειραιά.

(β) Για το σιδηροδρομικό διαμετακομιστικό κόμβο του Θριασίου, αναμένεται η ανακήρυξη μειοδότη μέσα στον Φεβρουάριο.

(γ) Στο σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το έργο Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ που αφορά τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση, ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2013.

(δ) Στον ίδιο άξονα, το τμήμα Τιθορέα-Δομοκός, που ολοκληρώνει το δίκτυο, η νέα διπλή γραμμή μήκους 106 χλμ, θα έχει πλήρως συμβασιοποιηθεί μέχρι το Μάιο του 2013 το αργότερο.

(ε) Προωθείται ανάταξη και ολοκληρώνεται το σύστημα ηλεκτροκίνησης του τμήματος Aθήνα – Τιθορέα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου ενέργειας για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο προαστιακό και εθνικό δίκτυο, ύψους 18 εκατ. ευρώ ετησίως. Η σχετική σύμβαση υπογράφεται το Μάρτιο του 2013.

(στ) Στον Άξονα Αθήνα (ΣΚΑ) – Πάτρα, η νέα γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη (Αίγιο) ολοκληρώνονται τα βασικά έργα πολιτικού μηχανικού μέχρι το Μάρτιο 2013.

(ζ) Μέχρι τον προσεχή Απρίλιο, επίσης, δημοπρατείται το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα της Αλεξανδρούπολης με τον τοπικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.

6.Τα λιμάνια  της Ηγουμενίτσας και του Λαυρίου.

Η Β΄ Φάση του Λιμένα Ηγουμενίτσας θα ολοκληρωθεί ως Δεκέμβριο του 2013.

O Λιμένας Λαυρίου (εργασίες επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων) αναμένεται να ενταχθεί εντός των επομένων μηνών και να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών.

7. Επίσης, δημοπρατούνται εντός του α’ εξαμήνου 2013, έργα οδοποιίας στην Αττική και την Περιφέρεια , συνολικού προϋπολογισμού 243 εκ ευρώ και αντίστοιχα έργα ύδρευσης 103,4 εκ ευρώ.

8.Αεροδρόμιο Καστελίου:

Ο διαγωνισμός θα προχωρήσει, παράλληλα με την προσπάθεια του ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση των λοιπών περιφερειακών αεροδρομίων. Φυσικά, η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πρέπει να λάβει χώρα πρώτον μετά την ανακοίνωση της οριστικής λύσης στους αυτοκινητοδρόμους και δεύτερον μετά την συγκατάθεση της ΕΤΕπ για την χρηματοοικονομική στήριξη του έργου.

9. Επίσης, δημοπρατούνται και συμβασιοποιούνται εντός α’ εξαμήνου 2013, έργα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού, 167 εκ. ευρώ.

10. Σε ό,τι αφορά τα δέκα έργα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 2 δις ευρώ περίπου, εντός του 2013 θα κατατεθούν δεσμευτικές προσφορές για όλα. Συγκεκριμένα:

· Για τη Δυτική Μακεδονία: η επιλογή προσωρινού αναδόχου αναμένεται εντός Φεβρουαρίου

· Για την Πελοπόννησο: η επιλογή προσωρινού αναδόχου θα γίνει στο β’ τρίμηνο του 2013

· Για την Ηλεία, τις Σέρρες και την Αιτωλοακαρνανία: η υποβολή δεσμευτικών προσφορών και η επιλογή προσωρινού αναδόχου, θα γίνει επίσης το β’ τρίμηνο του 2013

· Για την Αχαΐα: η υποβολή δεσμευτικών προσφορών θα γίνει στο γ’ τρίμηνο του 2013

· Τέλος, για τα 4 σχετικά έργα της Αττικής: η υποβολή δεσμευτικών προσφορών και η επιλογή προσωρινών αναδόχων θα γίνει στο δ’ τρίμηνο του 2013.

11. Λιμάνι Κρουαζιέρας.
Τα συναρμόδια Υπουργεία: Ανάπτυξης, Τουρισμού, Ναυτιλίας και ΠΕΚΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κατασκευή λιμανιού κρουαζιέρας στον Πειραιά.
Στόχος είναι η Αττική να έχει ένα λιμάνι homeporting. Το λιμάνι αυτό θα κατασκευαστεί μέσω ΣΔΙΤ. Η σχετική προεργασία της Γενικής Γραμματείας ΣΔΙΤ ξεκίνησε πρόσφατα.

Ο τρίτος άξονας δράσεών μας είναι η περαιτέρω προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.
Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να γίνει η χώρα πιο φιλική στις επενδύσεις και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για νέες δουλειές. Συγκεκριμένα:
1. Τον επόμενο μήνα θα κατατεθεί προς ψήφιση, ο νέος Αγορανομικός Κώδικας.

Σχετικά με τη διεύρυνση των περιόδων των εκπτώσεων και των προσφορών και την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, η διαβούλευση είναι φυσικά σε εξέλιξη, αλλά το Υπουργείο έχει κάθε λόγο να προωθήσει αυτό το σημαντικό εκσυγχρονιστικό βήμα.

2. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, σε συνέχεια των δράσεών μας για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα προκειμένου να μειώσουμε κατά 50% το κόστος ίδρυσης επιχειρήσεων, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια για την περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και σε ό,τι αφορά την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων.

3.Αξιοποιούμε την “εργαλειοθήκη” του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε τέσσερις τομείς της οικονομίας (τουρισμός, επεξεργασία τροφίμων, οικοδομικά υλικά και λιανεμπόριο).

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 θα είναι έτοιμο το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στους εν λόγω τομείς , με τις σχετικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση των τιμών .

Παράλληλα, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013 θα υιοθετηθούν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις για την άρση των δυσανάλογων ρυθμιστικών περιορισμών και την εισαγωγή εναλλακτικών μέτρων.

4. Ξεκίνησε ήδη η συνεργασία μας με την Παγκόσμια Τράπεζα προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Με μεταρρυθμίσεις, που θα βελτιώσουν το επενδυτικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και τη διεθνή κατάταξη της χώρας στην έκθεση “Doing Business Report” της Τράπεζας.

Ήδη την άλλη εβδομάδα, αναμένουμε τους ειδικούς για επαφές με φορείς, ώστε να εξεταστεί καταρχάς, το πλαίσιο για την ανάπτυξη των logistics. Στο πλαίσιο αυτό θα εμπλακούν και άλλα συναρμόδια Υπουργεία.

5. Αναπτύσσουμε περαιτέρω τη Εθνική μας Στρατηγική για τις Εξαγωγές.

Φιλοδοξία μας είναι η δραστική μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο μέχρι το 2014.

Ο στόχος για το 2013 είναι οι εξαγωγές να φτάσουν στο 13% επί του ΑΕΠ, το οποίο θα συνιστά και το μεγαλύτερο ποσοστό της τελευταίας 30ετίας.

Πέρα από τη διευκόλυνση των εξαγωγών που είναι ήδη σε εξέλιξη, η Εθνική Στρατηγική μας στηρίζεται σε άλλους δύο πυλώνες:

α) Στη διεύρυνση των εξαγωγικής βάσης, μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τομεακών πολιτικών.

Συγκεκριμένα, εντός του 2013, θα αρχίσουν να υλοποιούνται τέτοιες πολιτικές τόσο στην βιομηχανία τροφίμων όσο και στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Επίσης, στο πρώτο τρίμηνο του 2013, θα εκκινήσει ένας νέος γύρος του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ .

β) Στην προώθηση των εξαγωγών. Η οποία περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση και τη θεσμοθετημένη συνεργασία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία εθνικής εμπορικής ταυτότητας (brand).

Επίσης, αφορά και τη συνολική υποστήριξη προς τις εταιρείες στην Ελλάδα, ώστε να επικεντρωθούν στις εξαγωγές και να αναζητήσουν εμπορικούς εταίρους στο εξωτερικό. Η Ολλανδική Κυβέρνηση και η Task Force παρέχουν ήδη σημαντική τεχνική βοήθεια.

Η Στρατηγική μας θα υποστηριχθεί και από το νέο φορέα εξωστρέφειας που θα προκύψει από τη συγχώνευση ΟΠΕ και Invest in Greece σε έναν νέο, ενιαίο φορέα που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013.

Παράλληλα, για τον καλύτερο συντονισμό, μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Υποδομών, τα στελέχη και οι αρμοδιότητες ΟΕΥ, που θα ενταχθούν στο ίδιο σύστημα εξωστρέφειας, μετά από όλες τις αναγκαίες διοικητικές προσαρμογές.

Η αναδιάρθρωση θα γίνει μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των Ολλανδών ειδικών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

6. Εντός του 2013, αναμορφώνουμε συνολικά το πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών.

Το Πλαίσιο Δράσης, θα διαμορφωθεί , κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το τέλος του μηνός.

Τα σχέδια όλων των νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων εφαρμογής του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης θα παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013.

Επιπλέον, όσον αφορά το e-procurement (σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών), η ηλεκτρονική υποδομή για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Εντός του μηνός, φέρνουμε προς ψήφιση το νόμο για το Εθνικό Σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων.
Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι η Κεντρική Κυβέρνηση θα προμηθεύεται τουλάχιστον το 25% των αναγκών της σε προμήθειες και υπηρεσίες , μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών , «θα τρέξουν», σε πιλοτική βάση, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών σε όλο το Α’ εξάμηνο του 2013.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών θα είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη για χρήση από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών τον Ιούλιο του 2013.

7. Σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Υποδομών προσαρμόζει το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και κατόπιν αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ να φέρει εις πέρας την κατά περίπτωση αποκρατικοποίηση.

Έτσι λοιπόν, είναι σε εξέλιξη οι εξής πρωτοβουλίες:

α. Σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ROSCO , προωθήσαμε τις νομοθετικές διατάξεις για την ρύθμιση των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καθώς ολοκληρώθηκε το επιχειρησιακό πλάνο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τοποθετούνται σύμβουλοι αποκρατικοποίησης, δημιουργούνται πλέον οι βασικές προϋποθέσεις ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκρατικοποίησης.

Αυτό επισημαίνω και σε επιστολή που εντός των ημερών θα αποστείλω στον Επίτροπο Ανταγωνισμού, κ. Αλμούνια.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, στα τέλη Μαρτίου, ώστε οι διαδικασίες για την υποβολή προσφορών να εκκινήσουν τον Ιούνιο. Την ίδια πορεία θα ακολουθήσει και η ROSCO, που είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση του τροχαίου υλικού.

β. Σε ό,τι αφορά το Πλαίσιο Αξιοποίησης για τα Αεροδρόμια ,
εντός Ιανουαρίου θα υποβληθεί προς ψήφιση το σύνολο των διατάξεων για την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ ώστε να έχει ένα διακριτό ρόλο ως προς τα ρυθμιστικά ζητήματα, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κατόπιν θα εκκινήσουν οι διαδικασίες για την Παραχώρηση Χρήσης των 37 αεροδρομίων από το ΤΑΙΠΕΔ.

γ. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η απελευθερωμένη πλέον Ταχυδρομική Αγορά και να ιδιωτικοποιηθούν τα ΕΛΤΑ:
εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, μετά και τη σχετική έγκριση της Κομισιόν, εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις για το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας και την κάλυψη του κόστους αυτής.
Ήδη ρυθμίσθηκε μάλιστα, το θέμα του Φιλοτελικού Μουσείου.

δ. ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ
Την επόμενη εβδομάδα, θα κατατεθεί στη Βουλή, το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ετοιμαστεί.
Βάσει αυτού, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει και τις σχετικές ρυθμιστικές αρμοδιότητες.
ε. Για το Ψηφιακό Μέρισμα τη σχετική απελευθέρωση και την απόδοσή του,
θα έχουμε διαμορφώσει όλα τα προαπαιτούμενα σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο, που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, έως το Μάρτιο το 2013.

στ. Σχετικά με τις Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές, ολοκληρώνουμε τη στρατηγική για μία λειτουργική απελευθέρωση της αγοράς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με ειδική μέριμνα και για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Ο σχετικός νόμος θα κατατεθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2013.

Έτσι, μετά την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων και τη διενέργεια των διαγωνισμών, θα ξεκινήσει η απελευθέρωση της αγοράς. Και οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2015, αντί το 2019, που αρχικώς προβλεπόταν.

Επομένως, σε σχέση με αυτές τις αποκρατικοποιήσεις και τις απελευθερώσεις, όλες οι διαδικασίες που εξαρτώνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Υποδομών , θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2013.

8. Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση των Επενδύσεων:

Δημιουργούμε άμεσα μια Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις, μέσω του σχετικού νομοσχεδίου που καταθέτουμε για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των επενδύσεων.

Παράλληλα, παρακολουθούμε ενεργά, 51 επενδυτικά σχέδια. Από αυτά έχουν υπαχθεί στις διατάξεις στο Fast Track, έντεκα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 7 δις Ευρώ περίπου.
Και επίσης, δεκαεννέα (19) έργα ΣΔΙΤ, ενώ τα υπόλοιπα εικοσιένα (21) επενδυτικά σχέδια είτε υλοποιούνται με τις κανονικές διαδικασίες είτε αναμένεται να ενταχθούν στο Fast Track.
Ασφαλώς, η υλοποίηση των σχεδίων αυτών, εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, από τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και γι’ αυτό έχουν μεγάλη σημασία οι συνθήκες που θα επικρατούν στην οικονομία την επόμενη περίοδο.

9. Σχετικά με τις Επικοινωνίες:

Μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου 2013 -αφού υπάρξει θετική απάντηση της Κομισιόν- γίνεται η προκήρυξη διαγωνισμού για το “Rural Broadband” , δηλαδή την ευρυζωνική διασύνδεση αγροτικών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.

Παραμένει πάντοτε ζωντανή η ιδέα για το Fiber to the Home: μετά τις μελέτες που έγιναν, υπολογίζονται επενδύσεις, ύψους περίπου 1 δις ευρώ μέσω ΣΔΙΤ, με πόρους και από το ΕΣΠΑ (κατά βάση το έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ).

Θα αφορά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και περισσότερα από 25 αστικές κέντρα στην περιφέρεια.

Εντός του μηνός, το έργο θα υποβληθεί στη Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η κοινοποίηση φακέλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έχει ήδη γίνει η σχετική προεργασία για τη σύνταξη σχεδίου νόμου που θα επιλύει προβλήματα και θα ρυθμίζει το πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου, σχετικά με το καθεστώς διέλευσης ευρυζωνικών υποδομών.

Περαιτέρω:

Μέχρι το τέλος του 2013, προχωρά η μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση, ώστε να καλυφθούν γεωγραφικά τα 2/3 της χώρας.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός των Παρόχων Δικτύου Ψηφιακής Τηλεόρασης.

Ολοκληρώνονται επίσης οι διαγωνισμοί για τα παρακάτω έργα:

· ΜΑΝ (“Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων”- ευρυζωνικότητα), μέχρι τον Ιούλιο 2013

· Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, εντός του πρώτου εξαμήνου

· Ψηφιακό μητρώο Δικτυακών Υποδομών (καταγραφή των δικτυακών υποδομών της χώρας) , μέχρι το τέλος Ιουνίου

· και το e-call (για τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης), εντός του πρώτου τριμήνου 2013.

10. Εκσυγχρονισμός Αστικών Συγκοινωνιών

(α) Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μας για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και των ελλειμμάτων των φορέων. Ενισχύουμε το προσωπικό ελέγχου με αναδιάταξη των Οργανογραμμάτων της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ.

Δηλαδή, σημαντικό μέρος του προσωπικού θα φύγει από τα γραφεία και θα μετακινηθεί στην πώληση και των έλεγχο των εισιτηρίων.

(β) Ως προς το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις “μπάρες εισόδου” στους σταθμούς, θα υπάρχει ανάδοχος τον προσεχή Ιούνιο και το έργο θα παραδίδεται σταδιακά σε χρήση το 2014.

Το ίδιο ισχύει και για το έργο της Τηλεματικής, όπου ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώνεται.

(γ)Ακόμη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνει πιστοποίηση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών κατά το Πρότυπο ΕΝ 13815, που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ποιότητα του συγκοινωνιακού έργου, θα έχει στο εξής αντανάκλαση και  στη χρηματοδότηση που θα παίρνουν οι φορείς από το κράτος .

Η πρώτη φάση της πιστοποίησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ενώ συνολικά το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο το αργότερο.

(δ) Προχωρούμε την αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού έργου στην Αττική, ώστε να εξορθολογίσουμε τις αστικές συγκοινωνίες και να τις καταστήσουμε πιο ελκυστικές.

(ε) Ξεκινούν το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι διαδικασίες για κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ, ενός νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι περί τα 120 εκ. ευρώ και θα δοθεί σε λειτουργία σταδιακά εντός δύο ετών από την έναρξή του.

11. Εισάγουμε ένα νέο πλαίσιο για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών (νοικοκυριά και ΜμΕ).

Ως γνωστόν, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει τις προτάσεις της και αναμένουμε τις απαντήσεις από την Τρόικα.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου  η κυβέρνηση θα αναμορφώσει το πλαίσιο για τα φυσικά πρόσωπα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια εκκρεμοδικία και να εξασφαλιστεί η συντομότερη επάνοδος του οφειλέτη στην οικονομική δραστηριότητα.

Πέραν όμως του εξορθολογισμού και της επικαιροποίησης του Ν.3869/2010 η κυβέρνηση έχει προτείνει την εφαρμογή ενός προγράμματος διευκόλυνσης δανειοληπτών με ετήσια εισοδήματα έως 25.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι τα νοικοκυριά να μπορούν για 48 μήνες να καταβάλλουν δόση που δεν θα ξεπερνάει το 30% των μηνιαίων αποδοχών του οφειλέτη.

Για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις επιπλέον προτείνεται η βελτίωση του πλαισίου του Τειρεσία ώστε να αξιολογούνται με βάση το συνολικό τους προφίλ και όχι από μεμονωμένα ατυχή περιστατικά. 

Επίσης, πρόκειται να συμπεριληφθούν και μέτρα για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Αυτές ,λοιπόν, είναι οι βασικές δράσεις που προγραμματίζουμε, ως Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών για το 2013.

Σε αυτό το πλαίσιο, ασφαλώς, πρέπει να αναπτύξουμε και περαιτέρω πρωτοβουλίες για το μέλλον της εθνικής οικονομίας, στη μετά-μνημονιακή εποχή.

Για αυτό το λόγο, πιστεύω πως, όπως είπε πρόσφατα και ο κ. Στουρνάρας, είναι σημαντική η εκπόνηση

ενός δεκαετούς οδικού αναπτυξιακού χάρτη της ελληνικής οικονομίας, -από φορείς όπως το ΚΕΠΕ και το ΙΟΒΕ-

σε συνδυασμό και με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και του νέου πακέτου για την περίοδο 2014-2020.

Για να γίνει η χώρα και πάλι ανταγωνιστική, εξωστρεφής, φιλικότερη στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.

Για να δομήσουμε μιαν υγιή εθνική οικονομία,
όπου η Ελλάδα δεν θα εξαρτάται από τα δανεικά για να επιβιώσει, ούτε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα εξαρτώνται από το επίδομα ανεργίας, γιατί θα υπάρχουν δουλειές.

Αυτή είναι η βούληση του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, της κυβέρνησης και των κομμάτων που τη στηρίζουν.

Και σε αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε με σχέδιο, ταχύτητα και αποφασιστικότητα.