Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020

Επιλέξτε τον επαγγελματικό κλάδο για τον οποίο επιθυμείτε να δείτε την εξέλιξη της απασχόλησης μέχρι το 2020, για τρία σενάρια (βασικό, αισιόδοξο και απαισιόδοξο).

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα στοιχεία για τις επαγγελματικές κατηγορίες που αποτελούν το συγκεκριμένο κλάδο.

Τα στοιχεία αποτελούν συμπεράσματα μελέτης του Καθηγητή Π. Ε. Πετράκη, η οποία δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2014 υπό τη μορφή βιβλίου με τίτλο “The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown” από το διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan. Στην εν λόγω μελέτη παρέχονται, με τη βοήθεια διακεκριμένων επιστημόνων, ενδείξεις των μακροοικονομικών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, καθώς και των τρεχουσών συνθηκών στην αγορά εργασίας, ενώ προτείνονται πιθανές περιοχές ανάπτυξης μετά την κρίση.

Τα Αποτελέσματα της Μελέτης

Στο βασικό σενάριο η απασχόληση συνολικά δε μεταβάλλεται σημαντικά μέχρι το 2020, καθώς η αύξηση είναι περίπου 0,02% ετησίως, με κάμψη στο μεσοδιάστημα (2016) και σταδιακή άνοδο μέχρι το 2020. Ωστόσο, παρά τη σχετική στασιμότητα στον αριθμό του εργατικού δυναμικού, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές μεταξύ των επιμέρους κλάδων της οικονομίας. Έτσι, κάθε κλάδος εμφανίζει διαφορετική μεταβολή στην απασχόληση, λόγω των υποθέσεων που έχουν γίνει αλλά και των γενικότερων εκτιμήσεων και προβλέψεων ότι η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της ύφεσης σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, δε θα χαρακτηριστεί από το ίδιο παραγωγικό μοτίβο.

Η μεγαλύτερη ανάκαμψη στην απασχόληση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στην ελληνική οικονομία, με βάση το βασικό σενάριο αναμένεται να προέλθει -κατά σειρά μεγέθους θετικής επίδρασης- από τους τομείς των κατασκευών υλικών αγαθών, των καταλυμάτων και δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης, τη φυτική-ζωική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες, τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, τις δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και κοινωνικής μέριμνας, την αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τις πλωτές μεταφορές, την παραγωγή βασικών μετάλλων και την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων.

Στον αντίποδα, οι κλάδοι που θα σημειώσουν κάμψη μέχρι το 2020 σε όρους απασχόλησης είναι το εμπόριο, ενώ ακολουθεί η δημόσια διοίκηση και άμυνα, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών και οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. Όλοι αυτοί οι τομείς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από ανάπτυξη στην προ κρίσης εποχή, αναμένεται να υποχωρήσουν μέχρι το 2020, με την ιδιωτική και τη δημόσια κατανάλωση να μην επεκτείνονται όπως στα προ κρίσης επίπεδα.

Περισσότερα εδώ

http://indeepanalysis.gr/prooptikes-apasxolishs-sthn-ellhnikh-oikonomia-mexri-to-2020