Προσωρινή η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Τον Απρίλιο η Κυβέρνηση έθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους μας της Τρόϊκα το ζήτημα της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση. Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών κατάφερε να αποτυπώσει το ενδεχόμενο αυτό στο κείμενο του Μνημονίου, τη στιγμή που ελάχιστοι πίστευαν ότι η προσπάθεια για μείωση των φορολογικών συντελεστών θα μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία.

 

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση των συζητήσεων και τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (από το 23% στο 13%) για μια προκαθορισμένη περίοδο πέντε μηνών (1 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2013).

Είναι πεποίθηση του οικονομικού επιτελείου ότι η μείωση αυτή θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην ελληνική οικονομία, καθώς ενισχύει:

  •          την ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά, καταναλωτών και επιχειρήσεων,
  •          την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις επιχειρηματικές προσδοκίες, με άμεσο αντίκρισμα στην αύξηση της κατανάλωσης,
  •          την ανταγωνιστικότητα του κλάδου έναντι των ομοειδών επιχειρήσεων ανταγωνιστικών χωρών, και
  •          την ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικού προορισμού.

Εάν οι εκτιμήσεις μας επαληθευτούν και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση οδηγήσει στη μείωση των λιανικών τιμών και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων του κλάδου, τότε, κατόπιν σχετικής ενδιάμεσης αξιολόγησης, θα αρθεί ο προσωρινός χαρακτήρας του μέτρου και θα καταστεί μόνιμο, υποδεικνύοντας την οδό για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.