Προστατέψτε τη φυσική μας κληρονομιά , τη βιοποικιλότητα και την απορρέουσα επισιτιστική μας ασφάλεια !

 

Save_Our_Seeds

 

Εκπρόσωποι οργανώσεων αγροτών, μικροκαλλιεργητών, διατηρητών παλαιών ποικιλιών και κηπουρών, εξέδωσαν ανακοίνωση στις αρχές Δεκεμβρίου ’13 και ανακοίνωσαν τη βαθιά τους ανησυχία σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποχρεωτική εφαρμογή από όλες τις χώρες μέλη,  που θα ρυθμίζει το Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό (σπόροι κ.λπ.)[2013/0137(COD)].

 

Οι οργανώσεις μεταξύ των άλλων απαίτησαν:

 

«Οι αγρότες και οι άλλοι καλλιεργητές, δεν πρέπει να υποχρεωθούν να αγοράζουν σπόρους ή άλλο «φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό» από εμπορικούς προμηθευτές. Κάθε νομοθεσία πρέπει να εγγυάται τα δικαιώματα των αγροτών, των άλλων καλλιεργητών και όλων των συλλογικοτήτων, να χρησιμοποιούν, να ανταλλάσσουν και να πωλούν τους δικούς τους σπόρους και τα φυτά τους, έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Διεθνής Συνθήκη για τους Φυτογενετικούς Πόρους (ITPGRFA).

 

Τα πρότυπα που τίθενται από τη βιομηχανία σπόρων δεν πρέπει να υιοθετηθούν ως βάση για ολόκληρη την αγορά σπόρων και φυτών. Προϋποθέτουν τεχνικούς και νομικούς ορισμούς στους οποίους τα φυσιολογικά φυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ ταυτόχρονα, δεν αναγνωρίζουν τη σημασία της βιοποικιλότητας.

 

Τα φυτά που μπορούν ελεύθερα να αναπαραχθούν, δεν πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή της ποικιλίας ή σε πιστοποίηση των σπόρων και των φυτών. Η βιοποικιλότητα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα εμπορικά συμφέροντα καθώς πρόκειται για Δημόσιο Αγαθό όπως είναι το νερό…»

Ολόκληρη η ανακοίνωση

 

http://www.eu-seedlaw.net/pdf/Declaration_Vienna_2013-11_EL.pdf#page=1&zoom=auto,0,843