Προσβολές του πολιτεύματος: Εσχάτη προδοσία και προδοσία της χώρας

Η κα Κρητικοπούλου συνέταξε ένα κείμενο το οποίο ονόμασε ΑΙΤΗΜΑ / ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ με το οποίο υπογράφοντας το, να ζητήσουν τόσο αυτή όσο και η πολίτες έγγραφη τοποθέτηση / απάντηση περί της μη εφαρμογής της υπ’ αριθ. 4 / 2012 Εγκύκλιου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δείτε τις σχετικές οδηγίες κατάθεσης του εγγράφου εδώ. Το κάλεσμα είναι για την Τετάρτη 13-02-2013 και ώρα 10:30 ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

 

της Χριστίνας Σαλεμή

Α. Δείτε πρώτα πως περιγράφονται και πως τιμωρούνται αυτά τα εγκλήματα:

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

 

Άρθρο 134

Έσχατη προδοσία

Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης: Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιοδήποτε τρόπο το Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα. Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας: α) να παρεμποδίσει κάποιον απ’ αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και β) να μεταβάλει το πολίτευμα του Κράτους.

Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαπράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή. γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

Όποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.

 

Άρθρο 134α

Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος

Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή. β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια .γ)το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης. δ) η αρχή του πολυκομματισμού. ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. ( Δηλαδή η νομοθετική λειτουργία από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Η εκτελεστική λειτουργία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. και Η δικαστική λειτουργία από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.) στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους. ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.

 

Άρθρο 135

Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας

Όποιος δημόσια ή με τη διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 τιμωρείται με κάθειρξη.

Όποιος συνωμοτεί με άλλον με σκοπό να εκτελέσουν πράξη από εκείνες που αναφέρονται στο άρ. 134 ή με συνεννοήσεις με ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει την εκτέλεση μιας απ’ αυτές τις πράξεις, τιμωρείται με κάθειρξη.

Οποιαδήποτε άλλη προπαρασκευαστική ενέργεια με πρόθεση μιας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 134 πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή αναλάβουν αμοιβαία υποχρέωση να τελέσουν τέτοια πράξη.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Άρθρο 138

Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

Όποιος επιχειρεί με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας να αποσπάσει από το ελληνικό κράτος έδαφος που ανήκει σ’ αυτό ή να συγχωνεύσει έδαφος του ελληνικού κράτους σε άλλη πολιτεία τιμωρείται με θάνατο.

Οι διατάξεις των άρθρων 135 και 137 έχουν και εδώ εφαρμογή.

 

Άρθρο 139

Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας

Όποιος συνεννοείται ή διαπραγματεύεται με ξένη κυβέρνηση με σκοπό να προκαλέσει πόλεμο ή εχθροπραξίες εναντίον του ελληνικού κράτους ή κάποιου συμμάχου του, τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.

Αν εξαιτίας των ενεργειών αυτών ξέσπασε πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι εχθροπραξίες τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ή με θάνατο.

 

Άρθρο 140

Όποιος με πράξεις εχθρικές, που η κυβέρνηση δεν τις εγκρίνει ή με μηχανορραφίες εκθέτει με πρόθεσή του το ελληνικό κράτος ή κάποιο σύμμαχό του σε κίνδυνο πολέμου ή εχθροπραξιών τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν εξαιτία των ενεργειών αυτών ξέσπασε πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι εχθροπραξίες, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

Άρθρο 141

Όποιος με πρόθεσή του και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέσει σε κίνδυνο διατάραξης φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους ή συμμάψου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τριών ετών. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγματικά εξαιτίας των ενεργειών του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

 

Άρθρο 146

Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Όποιος με πρόθεσή του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή τη γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείτια με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Σε καιρό πολέμου ο υπαίτιος τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

Άρθρο 150

Νόθευση αποδεικτικών

Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος τιμωρείται με κάθειρξη.

 

Άρθρο 151

Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους, ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα τιμωρείται με κάθειρξη.

 

Άρθρο 152

Γενική διάταξη

Στις περιπτώσεις των άρθρων 142, 145, 147, 148, 149, το δικαστήριο μπορεί μαζί με τη φυλάκιση να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 αριθμ. 1.

Σύνταγμα

ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120
 1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
 3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

 

Β. Εάν διαβάζετε με προσοχή όλες τις πιο πάνω διατάξεις, θα ανακαλύψετε μόνοι σας πληθώρα πράξεων που εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων κατά του πολιτεύματος και θα καταλάβετε ότι το πολίτευμα μας έχει ανατραπεί εδώ και καιρό.

Για να καταλάβετε καλύτερα το θέμα σημειώστε παρακαλώ ότι:

 

α) “Τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα δικάζονται από μικτά ορκωτά δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, όπως νόμος ορίζει. “, (Σύνταγμα  άρθρο 97 παρ. 1)

 

β) η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα όπου :

– όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι δεν παραβιάζουν τους νόμους και το Σύνταγμα,

– o σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

– η κυριαρχία ανήκει στον Λαό και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά, ασκούν την εξουσία τους μόνο υπέρ του Λαού και μόνο με τον τρόπο που διατάζει το Σύνταγμα των Ελλήνων, δηλαδή η νομοθετική εξουσία από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η δικαστική (απονομή δικαίου) από τα δικαστήρια, μέσω των αποφάσεων τους που εκτελούνται στο Όνομα του Ελληνικού Λαού.

Στην πραγματικότητα όμως στην σημερινή Ελλάδα, ούτε κατόπιν κατάθεσης σχετικών αναφορών, μηνυτήριων αναφορών και εγκλίσεων που στοίχισαν στον κάθε μηνυτή από 50 έως 150 εύρω τουλάχιστον, αλλά και πληθώρας δημόσιων καταγγελιών, η δικαιοσύνη δεν ενεργοποιήθηκε αποδεικνύοντας έτσι μεταξύ άλλων ότι δεν είναι ανεξάρτητη και κατ΄ επέκταση την βασιμότητα όλων των καταγγελιών περί ανατροπής του πολιτεύματος (έσχατη προδοσία)

Δείτε πιο κάτω τις μηνύσεις για έσχατη προδοσία και προδοσία της χωράς αλλά και μερικές σχετικές δημόσιες καταγγελίες και την συμπεριφορά της δικαιοσύνης . Ποια ήταν αυτή ;

Αγνόησε εντελώς μερικές από τις μηνύσεις, κάποιες τις εξετάζει εδώ και χρόνια και για κάποιες άλλες έτρεξε στους ίδιους τους κατηγορούμενους για να πάρει την άδεια τους να τους διώξει ποινικά !

Οι μηνύσεις για εγκλήματα κατά του πολιτεύματος σε χρονολογική σειρά και τι απέγιναν.

Συνοπτικά, Προσβολή του πολιτεύματος θεωρήθηκε και καταγγέλθηκε από τους πολίτες

– η θέσπιση της ατιμωρησίας των κυβερνώντων και των συνεργών τους ( 86 Σ, νόμος περί ευθύνης υπουργών),

– η κατάκτηση της εξουσίας από τον  Γ.Α. Παπανδρέου (τόσο ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όσο και ως πρωθυπουργός)

– ο τρόπος διεξαγωγής και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του 2009 και του 2012,

– η αποδοχή εκ μέρους του Ελληνικού Λαού ενός παράνομου χρέους

– η προσφυγή στην ΤΡΟΙΚΑ

– η παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας κατά την σύναψη της κύριας δανειακής σύμβασης και την τροποποίηση της.

 

Αναλυτικά :

27.05.2010 Δημήτρης Αντωνίου, ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  http://zoidosia.blogspot.com/2010/05/blog-post_30.html (ΑΒΜ Α10/1688/27-05-2010) διά των μέτρων για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ( ν. 3845/06-05-2010 http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d7ec2044-faa2-4a09-a9e8-cd0240b98bf5 Και συγκεκριμένα,  ζητήθηκε η ποινική δίωξη των βουλευτών που ψήφισαν τον νόμο 3845/06-05-2010 την 06-05-2010 στην Ελληνική Βουλή  σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ.1Ββ, παρ. 2α,β, άρθρο 134α , εδ. γ,ε,στ,η και άρθρο 135 παρ.1-4 του ΠΚ., για τον λόγο ότι αυτοί παρέβησαν τα άρθρα 1, 28, 52, 60 παρ.1, 73 παρ.1,2, 82 του Συντάγματος.  Δείτε εδώ και τα συμπληρωματικά στοιχεία της μήνυσης  http://www.greekamericannewsagency.com/GANA2/MHNYSH)

Μετά από πολιτική και όχι νομική κρίση θα έλεγα, ο αρμόδιος εισαγγελέας αρχειοθέτησε την μήνυση επειδή έκρινε μεταξύ άλλων, ότι ναι μεν αληθεύουν όσα ο μηνυτής ανέφερε αλλά η κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και έτσι δεν υφίσταται έγκλημα. Κατόπιν σχετικής ένστασης του μηνυτή ενώπιον του ΑΠ, ο εκεί εισαγγελέας θεώρησε ότι ο προγευόμενος συνάδελφος δεν έπρεπε να εξετάσει την μήνυση αλλά να εφαρμόσει τον νόμο περί ευθηνής υπουργών και να την διαβιβάσει αμελητί στην βουλή. Αυτό έκανε ο ίδιος στις 20-09-2011: έστειλε την μήνυση στην βουλή ώστε οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι οι συνάδελφοι και οι φίλοι τους να ασκήσουν την ποινική δίωξη, πράγμα το οποίο εννοείται ότι δεν έγινε ποτέ. Ένα χρόνο αργότερα, και συγκεκριμένα στις 29-09-2012 (αρ.πρωτ. 6412 και 2819/2012) ο συγκεκριμένος πολίτης  κατέθεσε   Μήνυση κατά της Βουλής για κατάχρηση εξουσίας (ΠΚ 239) ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (αρ. 97 Συντ.) Αποτέλεσμα ;;; Μηδέν στο πηλήκιο !

 

29.07.2010 Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Χριστίνα Σαλεμή ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (Πολιτική Αγωγή) εδω

ΚΑΤΑ

–  Όλων των Ελλήνων Βουλευτών της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (περίοδος Απρίλιος 2000 – Μάρτιος 2004)  και παντός άλλου υπευθύνου διότι διά της θέσπισης της διαδικασίας απόδοσης ποινικών ευθυνών κατά Υπουργών όπως αυτή καθορίζεται από το αρθ. 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/19.03.2003, οι βουλευτές της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων έχουν διαπράξει το έγκλημα της έσχατης προδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 134.2 α, β, το άρθρο 134 Α ε, στ, ζ, η , ή/και το άρθρο 135 παρ.1-4 του Ποινικού Κώδικα, διότι παραβίασαν κυρίως τα άρθρα 1, 2, 4.1, 5.1, 20, 25, 26, 28, 51.2, 52, 59, 70, 82.1, 85, 87 à 100 Α, 110, 120.2,3,4 του Συντάγματος των Ελλήνων και τα άρθρα 1, 6, 13, 14, 17 και 18 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) η οποία έχει υπερνομοθετική ισχύ.

– παντός υπευθύνου, για άλλες ενδεχόμενες εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν από τα ίδια ή/και διαφορετικά πρόσωπα, για τους ίδιους ή/και για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που προβλήθηκαν στην μήνυση

Στις 9 Ιουνίου 2011 ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση http://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/σαλεμηή-μυλωνά-νόμος-περί-ευθύνης-υπο/ η οποία ακόμα συνεχίζεται ….. Συμπληρωματικά, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου περί «ποινικής ευθύνης υπουργών» κατατέθηκε και μια  ΑΝΑΦΟΡΑ επειδή η εισηγητική έκθεση επιβεβαίωνε τους περισσότερους προβαλλόμενους στην μήνυση ισχυρισμούς και την πλήρη γνώση των συνταγματικών και άλλων παραβιάσεων. Τα κατονομαζόμενα στην αναφορά εγκλήματα ήταν: υπόθαλψη εγκληματία , παρασιώπηση εγκλημάτων, σύσταση συμμορίας και συμμετοχή σε αυτήν, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος, παρακώλυση της δικαιοσύνης και έσχατη προδοσία ή έσχατη προδοσία κατά συρροή, ανάλογα με το εάν τα αναφερόμενα πρόσωπα ήταν ή όχι συμμέτοχοι στο αρχικό  έγκλημα της έσχατης προδοσίας που καταγγέλθηκε στις 29.07.2010

 

24.12.2010 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ 300 ΑΠΟ ΤΟΝ Π.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ

Η προσφυγή αφορά το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 παρ 2 εδάφ. α (περιπτ. Σφετερισμού)  και 134α ΠΚ περιπτ στ΄ και η΄ και εδαφ β του ΠΚ) και στρέφεται

κατά:

α) της ελληνικής κυβέρνησης η οποία υπέγραψε Διεθνή Σύμβαση, κατά παράβαση των άρθρων 28 παρ 2 και 36 παρ/φοι 2-3 του Συντάγματος, γνωστή ως ΜΝΗΜΟΝΙΟ, μη προσκομισθείσα και επικυρωθείσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και β) της πλειοψηφίας της Ελληνικής Βουλής που ψήφισε το καθ’ ολοκληρία αντισυνταγματικό νόμο 3845/6-5-2010 και τις συναφείς με αυτόν διατάξεις, κατά σφετερισμό της ιδιότητάς των ως οργάνων του Κράτους.

Η μήνυση εξετάστηκε από τη δικαιοσύνη και στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 τέθηκε στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Στις 7 Νοεμβριου 2011 ο πολίτης ζήτησε από τον εισαγγελέα του ΑΠ την ανάσυρση της μήνυσής του από το αρχείο την διαβίβαση της στην Βουλή κατ’ άρθρο 86 του Συντάγματος και την συσχέτιση της με την ήδη υποβληθείσα στη Βουλή δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, επί παρόμοιας μηνύσεως του Αντωνίου  ( βλέπε πιο πάνω τη πρώτη μήνυση )

 

22.03.2011 Ολγα Γεριτσίδου Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία ΚΑΤΑ Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και παντός ετέρου υπευθύνου ηθικού και φυσικού αυτουργού όπως ήθελε προκύψει από την διαδικασία

Λόγω παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας, εξαναγκασμού της Βουλής να ψηφίζει κατά πλειοψηφία κατ’ εντολή της και άλλα.

Η μήνυση μπήκε οριστικά στο αρχείο. Δεν κατατέθηκε αίτηση ανάσυρσης εκ του αρχείου αλλά κατατέθηκε προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης σχετικά με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που τελούνται πια στην Ελλάδα και γενοκτονία σε εξέλιξη. Η προσφυγή στηρίχτηκε και στην αρχειοθετημένη  μήνυση.

 

24.03.2011 Γιώργος Γρυμπογιάννης κατά κυβέρνησης Γ.Α.Π και κάθε συνενόχου εντός και εκτός Κοινοβουλίου επί εσχάτη προδοσία και δόλια παραπλάνηση του  Μετά την προκαταρκτική εξέταση η μήνυση διαβιβάστηκε από τον Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών κατ’ άρθρο 86 Συντάγματος και κατ΄άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3126/2003 προς Εισαγγελέα Αρείου Πάγου ο οποίος διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή. Στη Βουλή ανακοινώθηκε η ύπαρξη της δικογραφίας στις 14-2-2012 , αλλά δεν υπήρξαν οι 30 υπογραφές που θα στήριζαν την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης. εδω

 

20.06.2011 Χριστίνα Σαλεμή έγκληση μήνυση πολιτική αγωγή  κατά Γ.Α. Παπανδρέου για έσχατη προδοσία, προδοσία της χώρας και πολλά άλλα ( ΠΚ, αρθ. 134 παρ. 2, 134Α β και γ, 135,141,150,151,157,162, 256, 259, 362, 363, 385, 386 )

Μεταξύ άλλων, ο κ Παπανδρέου κατηγορήθηκε ότι δεν ήταν  νόμιμος πρωθυπουργός,  ότι μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε ένα βαθύτατα αντιδημοκρατικό κόμμα, ότι μεθόδευσε την αναρρίχηση του στην εξουσία και ανέλαβε τα ηνία της Ελλάδας ( παράνομα),  με μοναδικό σκοπό τη καταστροφή της και τον αφανισμό των Ελλήνων, και τέλος, ότι με τις πράξεις του, έβλαψε τη χώρα και τα δικαιώματα των πολιτών. Σύμφωνα με την μήνυση η δανειακή σύμβαση είναι ανυπόστατη.

Διευκρινίστηκε ότι:

” Επειδή σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα αποδείχτηκε ότι ο εγκαλούμενος μηνυόμενος είναι ένας άκρως επικίνδυνος εγκληματίας, ο οποίος έριξε δύο κυβερνήσεις, μία του κόμματός του το 2004 και μία της ΝΔ το 2009 για να αναλάβει αυτός με παράνομο τρόπο πρώτα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και μετά τα ηνία της Ελλάδας, με μοναδικό σκοπό την καταστροφή της χώρας και του Λαού και συνεπώς και τη δική μου, έχετε υποχρέωση να τον σταματήσετε επί τόπου, πριν ολοκληρώσει το καταστροφικό του έργο και πριν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην Ελλάδα και σε όλους μας. Και πρέπει αυτό να το κάνετε εσείς οι δικαστικοί λειτουργοί, χωρίς καμία άδεια από τη Βουλή ή από άλλού, όχι μόνο επειδή ο εγκαλούμενος μηνυόμενος τέλεσε τα περισσότερα εγκλήματά του με την ιδιότητα του απλού πολίτη και διότι ασκεί καθήκοντα  πρωθυπουργού παράνομα και άκυρα, αλλά και προς εκπλήρωση των Συνταγματικών διατάξεων, που επιβάλλουν  την ισονομία και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. Κάθε άλλο μάλιστα. ( Σύνταγμα αρθ. 1, 4.1,  20, 26, 87.1και2, 88.1, 89.1, 96.1, 97.1 και 120.2) Τέλος, υπενθυμίζω ότι εξαιτίας του εγκαλούμενου μηνυόμενου η παρούσα σύνθεση της βουλής δεν είναι νόμιμη, υπογραμμίζω ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος διαφυγής του στο εξωτερικό ( σχόλιο : σήμερα βρίσκεται στην Αμερική …)και σας ενημερώνω ότι κατόπιν σχετικού αιτήματος μου και ενός άλλου πολίτη, ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για την τέλεση  έσχατης προδοσίας λόγω θεσμοθέτησης της υπουργικής ασυλίας ( διά του αρθ. 86 Σ και του εκτελεστικόυ του νόμο) “

Και ζητήθηκε

– η αμεσότατη  ποινική  δίωξη και παραδειγματική τιμωρία του, έτσι ώστε εκτός άλλων να εφαρμοστούν και οι διατάξεις του άρθρου 120 του Συντάγματος  κατά του οποίου, όλοι οι Έλληνες, συνεπώς  και οι δικαστικοί λειτουργοί, έχουν υποχρέωση να εμποδίσουν με κάθε μέσο την κατάλυση του Συντάγματος

– να υποχρεωθεί να επιστρέψει έντοκα όλες τις αμοιβές που εισέπραξε ως πολιτικός  από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τότε και να δεσμευτεί  αμέσως όλη η  περιουσία του (σχετ. συνημμένο2 -Salemi vs Papandreou)

Η μήνυση κοινοποιήθηκε με συνοδευτική  επιστολή σε όλους τους βουλευτές πριν την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου ( Ιούνιος 2011) και δημοσιεύθηκε ευρύτερα. http://www.topontiki.gr/article/18709

Επίκαιρο απόσπασμα :

“…. Σε κάθε περίπτωση όμως και αν ακόμα Θεός φυλάξει, κάτι θα πήγαινε στραβά, η  Ελλάδα ήταν ασφαλής, επειδή είχε  ισχυρότατη προστασία από το διεθνές δίκαιο βάσει του οποίου δε χρεοκοπεί μια χώρα, επειδή χρωστάει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ σε “κατάσταση ανάγκης” (state of necessity), δεν μπορούν  να κλείσουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα δικαστήρια, να διαλύσουν την αστυνομία, να παραμελήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να εκθέσουν το λαό τους σε συνθήκες χάους και αναρχίας, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τους δανειστές τους.

Αυτή την προστασία όμως δεν την έχει πια καθώς με την από 8 Μαΐου του 2010 Σύμβαση Δανεισμού, που η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας ως  (αυτοδιοριζόμενοι) αντιπρόσωποί μας σύναψαν με την  Τρόικα για λογαριασμό της χώρας (!),  η Ελλάδα ως δανειολήπτρια  αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτήθηκε από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά την ίδια ή τα περιουσιακά της στοιχεία . Πέραν τουτού, προβλέφθηκε ταυτόχρονα στη Σύμβαση  και ότι η εν λόγω  συμφωνία υπόκειται στο αγγλικό δικαίο, το οποίο αντιμετωπίζει τις χώρες ως επιχειρήσεις που μπορούν να πτωχεύσουν άνετα και όχι ως κράτη που έχουν προστασία και ότι ο δανειολήπτης δεν μπορεί να δανειστεί από αλλού, ενώ  οι δανειστές  μπορούν να εκχωρούν μονομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε τρίτους. Δηλαδή, μπορούμε ανετότατα να βρεθούμε τελικά χρεωμένοι στην Τουρκία, στα Σκόπια, στον κ Σόρο, στους Σαϊεντολόγους, στην Καθολική Εκκλησία ή ποιος ξέρει που αλλού και αυτοί με τη σειρά τους, σε περίπτωση που καθυστερούμε την πληρωμή, μπορούν να προχωρήσουν σε κατάσχεση και αναγκαστικό πλειστηριασμό μουσείων, αεροδρόμιων, στρατιωτικών εξοπλισμών και ότι άλλο θελήσουν. Το ίδιο μπορούν να κάνουν βεβαίως και οι αρχικοί δανειστές. (σχετικές διατάξεις της Σύμβασης : αρθ 14 παρ 1& 5, αρθ 2 παρ 3 & 4 και αρθ 13 ) Ενδεικτικά  :

 

ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2010,

άρθ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

παρ 1. Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

παρ. 5 Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».

 

Επειδή όμως, η ασυλία ενός κράτους στο διεθνές δίκαιο διασφαλίζει ότι η περιουσία του είναι ακατάσχετη, η ετεροδικία του δεδομένη και το δικαίωμά του να ασκεί κυριαρχία αδιαμφισβήτητο, σημαίνει ότι ο εγκαλούμενος μηνυόμενος αποφάσισε να ζητήσει και να πάρει  δανεικά με  αντάλλαγμα την εθνική κυριαρχία μας, πράξη η οποία εκτός από ταπεινωτική, άκρως προσβλητική και εξευτελιστική τόσο για εμένα όσο και για το σύνολο των Ελλήνων,  αποτελεί  και απίστευτο σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που πηγάζουν από αυτήν. Έσχατη προδοσία δηλαδή. Και αυτό, επειδή  ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνησή του, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας που “μας εκπροσώπησαν ” σε αυτήν τη συναλλαγή, δεν είχαν σχετική εξουσιοδότηση από εμάς. Από το Λαό δηλαδή . Και δε θα μπορούσαν ποτέ να την έχουν, όχι μόνο επειδή κανένας Έλληνας δε συμφωνεί με το αίσχος αυτό, αλλά, επειδή μια τέτοια απόφαση χρειάζεται και την άδεια όλων των προγόνων και όλων των απογόνων μας, γιατί και σε αυτούς ανήκει η χώρα και όχι μόνο σε εμάς. “

 

,  http://tolimeri.blogspot.com/2011/09/blog-post_8723.html#ixzz1YbVuhcwd ( μην επιβεβαιωμένη πληροφορία)

 

03.11.2011 Μυταλούλης Ιωάννης δικηγόρος,  ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ για ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (141 ΠΚ) διότι με την εξαγγελία του για δημοψήφισμα παραβίασε το άρθρο 141 του Ποινικού Κώδικα, καθώς έθεσε σε κίνδυνο την χώρα και τις σχέσεις τις με τους συμμάχους.  http://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/μυταλούλης-κατά-παπανδρέου-για-προδο/

08.03.2012 Μήνυση για την αποδοχή εκ μέρους του Ελληνικού Λαού ενος παράνομου χρέους

 

6.07.2012 Μήνυση Κρητικοπούλου – Σακκά για έσχατη προδοσία κλπ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ στις 28-10-2012

Κατά:

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ανδρέα, του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και κατά κάθε βουλευτή, υπουργού, υφυπουργού και κάθε άλλου πολιτικού ή μη προσώπου που συνέπραξε, συνετέλεσε στην παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας στις ξένες δυνάμεις, στην υποδούλωση, εξαθλίωση και εξόντωση των Ελλήνων και συνέβαλε στη διάπραξη σε βάρος της Ελλάδας και του Ελληνικού Λαού των εγκλημάτων: Της εσχάτης προδοσίας (134 2α΄ – 2β΄ Π.Κ.)  και Της εξαπάτησης εκλογέων τον Οκτώβριο του 2009 (162 Π.Κ) το οποίο λόγω αποτελέσματος, λέμε εμείς, αποτελεί και εσχάτη προδοσία. Η μήνυση αυτή κατατέθηκε αρχικά από άλλους 282 πολίτες και αργότερα και από άλλους. Στις 28.10.2012 κατατέθηκε και συμπληρωματικό υπόμνημα. Στις 12/10/2012 αυτή η μήνυση μαζί με άλλες τρεις μηνύσεις κατά πρώην πρωθυπουργών, υπουργών καθώς και κατά του νυν πρωθυπουργού, διαβιβάστηκαν στη Βουλή βάσει του νόμου περί «ποινικής ευθύνης υπουργών».  Η κ Κρητικοπούλου αφού ενημέρωσε έγκαιρα όλους τους βουλευτές για την μήνυση και ειδοποίησε τους πάντες [ “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ” για το κίνδυνο παραγραφής των αδικημάτων, στις 9 Δεκεμβρίου 2012 ερώτησε και διά τηλεοράσεως τον πρόεδρο της βουλής για ποιο λόγο δεν ανακοινώνει στην ολομέλεια την μήνυση που τόσο καιρό έχει στα χέρια του.  Κύριε Μειμαράκη μας δίνετε μια διάφανη απάντηση σε μια διάφανη ερώτηση;;;

Μέχρι και σήμερα απάντηση  δεν υπήρξε …

 

10.10.2012 Όλγα ΓεριτσίδουΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΠΑΤΗΣ ( εκλογές 2012)

κατά

ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕ ́ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ζητήθηκε :

 1. η δίωξη και παραδειγματική τιμωρία των ως άνω αναφερομένων υπαιτίων
 2. την έρευνα για κάθε άλλον υπεύθυνο και συνεργό και/ή ηθικό αυτουργό στην νόθευση των εκλογών και στην διατήρηση της κατανόθευσης αυτής
 3. η δικαστική προστασία του Πολιτεύματος από την επί της ουσίας προδήλως άκυρη και παράνομη κυβέρνηση και Βουλή
 4. η δίωξη τους με τις τακτικές διαδικασίες στα τακτικά δικαστήρια αφού, στην περίπτωση βουλευτών και υπουργών, λόγω της ακυρότητας και παρανομίας της εκλογικής διαδικασίας η ανάληψη αξιώματος και η ιδιότητα των ως άνω καταγγελλομένων ως βουλευτές ή υπουργοί και πρωθυπουργός δεν μπορεί να ισχύει αφού είναι άκυρη και άρα δεν χωρεί εφαρμογή του άρθρου 86Σ ή όποιου άλλου άρθρου περί ασυλίας ή ειδικής μεταχείρισης κυβερνήσεως και Βουλής
 5. η άμεση άρση του δικαιώματος τόσο της κυβέρνησης αυτής όσο και της Βουλής αυτής να ασκούν καθήκοντα.

Δείτε και άλλες δημόσιες, επώνυμες καταγγελίες σχετικά με το σοβαρότατο θέμα των τελευταίων εκλογών Αν αυτό δεν είναι πραξικόπημα τότε τι είναι ;;;, Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!

 

14.01.2013

 

Α) Ο Γιώργος Κασιμάτης για την ψηφοφορία της 14ης Ιανουαρίου 2013Δημόσια καταγγελία

 

Β) Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (ΦΕΚ 240/2012) αίτημα  εφαρμογής της υπ΄αριθμ. 4/2012 Γνωμ.Εισ.ΑΠ ( ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ στις 14.01.2013 στη Βουλή των Ελλήνων ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, με την κύρωση της ΠΝΠ.) και έκλυση στους πολίτες να κάνουν το ίδιο.

 

Γ) Ντορα Κρητικοπούλου  Αίτημα  εφαρμογής της υπ΄αριθμ. 4/2012 Γνωμ.Εισ.ΑΠ ( ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ στις 14.01.2013 στη Βουλή των Ελλήνων ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, με την κύρωση της ΠΝΠ.) και έκλυση στους πολίτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 259

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2051

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ Γ.Α.Δ.Α. δνση ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Α Ρ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤ. 1016 53 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤ. 2344

 

Δείτε σχετικά ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ! Διαβάστε και κοινοποιήστε με κάθε τρόπο !! ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ! Στα σχόλια αυτής της ανάρτησης θα δείτε και μερικές από τις αντιδράσεις των πολιτών

 

Επειδή η Αρχές δεν ενεργοποιήθηκαν και οι 166 βουλευτές που κύρωσαν τη σχετική ΠΝΠ δεν έχουν συλληφθεί, στις 26.01.2012, η κ   Κρητικοπούλου συνέταξε ένα κείμενο το οποίο ονόμασε ΑΙΤΗΜΑ / ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ με το οποίο υπογράφοντας το, να ζητήσουν τόσο αυτή όσο και η πολίτες έγγραφη τοποθέτηση / απάντηση περί της μη εφαρμογής της  υπ’ αριθ. 4 / 2012 Εγκύκλιου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δείτε τις σχετικές οδηγίες κατάθεσης του εγγράφου εδώ Το κάλεσμα είναι για την Τετάρτη 13-02-2013 και ώρα 10:30 ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

 

Οι ερωτήσεις του κειμένου είναι αυτές :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Οι Εισαγγελικές Αρχές γιατί δεν ενεργοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση;
 2. Κρίνετε ότι η εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας που επιχειρήθηκε και συντελέστηκε με την ψήφιση του ΦΕΚ 240/2012 (ΠΝΠ -κύρωση στις 14.01.2013) δεν προσβάλλει την έννομη τάξη;
 3. Το έγκλημα αυτό δεν συνιστά αυτόφωρο κακούργημα;
 4. Θεωρείτε ότι για κάποιους λόγους οι βουλευτές που διαπράττουν αυτόφωρα
  κακουργήματα πρέπει να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ΠΚ και του ΚΠΔ;
 5. Πιστεύετε ότι ο Ελληνικός Λαός συναινεί ή εγκρίνει την παραχώρηση της
  πατρίδας του στις ξένες οικονομικές κατακτητικές δυνάμεις;
 6. Εφαρμόζετε επιλεκτικά τις Εγκυκλίους του κ.Εισαγγελέα του Α.Π.;

 

και απευθύνονται

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

o Την κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

o Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

o Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών και Εφετών της χώρας

o Τους κ.κ. Εισαγγελείς / Αντεισαγγελείς της χώρας

o Την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

o Την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας

o Τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων