Πρωτεΐνες

Τι είναι

 

Oι πρωτεΐνες είναι μεγάλα οργανικά μόρια τα οποία αποτελούνται από αμινοξέα, κατάλληλα συνδεδεμένα

μεταξύ τους .

Υψηλής βιολογικής αξίας χαρακτηρίζονται οι πρωτεΐνες που το μόριό τους αποτελείται κατά βάση από

απαραίτητα αμινοξέα

Χαμηλής βιολογικής αξίας αντίστοιχα χαρακτηρίζονται οι πρωτεΐνες που στο μόριό το ποσοστό των

απαραίτητων αμινοξέων είναι χαμηλό

Πηγές πρωτεϊνών

Τα αμινοξέα αποτελούν τους βασικούς δομικούς λίθους των πρωτεϊνών. Στη φύση

υπάρχουν 20 διαφορετικά αμινοξέα, τα οποία συντίθενται από τα περισσότερα φυτά. Στα

θηλαστικά, τα αμινοξέα ταξινομούνται σε :

1. απαραίτητα, τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν από τον οργανισμό κατά το

μεταβολισμό και συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται με τη δίαιτα και

2. μη απαραίτητα, τα οποία παράγονται ενδογενώς στον οργανισμό από το μεταβολισμό

άλλων πρωτεϊνών.

Για λήψη πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας προτιμήστε: κρέας, πουλερικά, ψάρι, αυγά, γάλα,

τυρί και γιαούρτι.

Λαχανικά, χόρτα, σιτηρά, είναι πηγές χαμηλής βιολογικής αξίας πρωτεϊνών .