ΠΣΕ: Με οριακή αύξηση προς νέο ρεκόρ εξαγωγών

ΠΣΕ: Με οριακή αύξηση προς νέο ρεκόρ εξαγωγών

-Ο αρνητικός Νοέμβριος περιόρισε σημαντικά τους ρυθμούς ανόδου του 2013

 Η επιβεβαίωση των αρχικών εκτιμήσεων για τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν συνολικά στο εξωτερικό εμπόριο τον περασμένο Νοέμβριο, οδηγεί σε οριακές εκτιμήσεις σχετικά με την κατάρριψη ή μη ενός ακόμη ιστορικού ρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές το 2013. Η τελική έκβαση της εξαγωγικής χρονιάς θα εξαρτηθεί τελικά από τις επιδόσεις των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας τον τελευταίο μήνα του περασμένου έτους.

 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Νοέμβριο η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 22,5% (στα 2,14 δις ευρώ, έναντι 2,76 δις ευρώ του Νοεμβρίου του 2012), έναντι αρχική εκτίμησης για υποχώρηση κατά 22,6%. Αντίστοιχα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση της τάξης του 7,8% (στο 1,47 δις ευρώ, από 1,59 δις το Νοέμβριο του 2012), έναντι αρχικής εκτίμησης για υποχώρηση κατά 7,9%

 

Ως αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών, περιορίστηκαν στα επίπεδα του μόλις 0,9 % οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών για το 11μηνο του 2013, σε σχέση με το 11μηνο του 2012.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των εξαγωγών τον περασμένο Νοέμβριο κατά 22,5%, αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες (-28,6%), που αφορούν κυρίως τα πετρελαιοειδή, και λιγότερο προς τις χώρες της ΕΕ (-13,9%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 10,2% και στις χώρες της ΕΕ κατά 6,2%.

 

Συνέπεια αυτών των μεταβολών, ήταν το ποσοστό της συνολικής αξίας των εξαγωγών που αντιστοιχεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ να διαμορφωθεί στο 45,8% (έναντι 54,2% των Τρίτων Χωρών), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει η αναλογία 60,62% υπέρ των χωρών της ΕΕ, έναντι 39,38% προς Τρίτες Χώρες.

 

Μικτές εισαγωγές

Δύο όψεις παρουσίασαν τον περασμένο Νοέμβριο οι εισαγωγές. Αφενός, σημαντική ήταν η μείωση στη συνολική τους αξία κατά 15,3% (στα 3,66 δις ευρώ από 4,33 δις ευρώ του Νοεμβρίου του 2012). Αφετέρου και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει σημαντική αύξηση κατά 4,4%, προερχόμενη κυρίως από εισαγωγές από Τρίτες Χώρες (+32%), δεδομένων και των προετοιμασιών της αγοράς για την εορταστική περίοδο.

 

Σε επίπεδο 11μήνου, η μείωση των εισαγωγών υπολογίζεται στο 4,9% και του εμπορικού ελλείμματος στο 12%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2012.