Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την οικονομική συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης πολλών αναφορών σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Το πρόγραμμα προσφέρει σε μητέρες δικαιούχους τη δωρεάν φοίτηση του παιδιού σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Καθώς οι θέσεις του προγράμματος δεν επαρκούσαν για την κάλυψη της ζήτησης, το Υπουργείο Εργασίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ) αποφάσισαν την διεύρυνση του προγράμματος σε επιπλέον 15.000 περίπου δικαιούχους, με αντιστάθμισμα τη μείωση της αποζημίωσης των σταθμών κατά 12% και εξαιρώντας την υποχρέωση γεύματος. Κατόπιν τούτου πολλοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί στην επικράτεια ζητούν από τους δικαιούχους γονείς, με απειλή διαγραφής, την καταβολή ποσού από 50 έως και 150 ευρώ μηνιαίως ή/και οικονομική συμμετοχή για δραστηριότητες, όπως μουσική ή θεατρικό παιγνίδι, που παρουσιάζονται ως ενταγμένες στο καθημερινό υποχρεωτικό παιδαγωγικό πρόγραμμα.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι:

– Η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προέβλεπε τη μεσημεριανή σίτιση χωρίς επιβάρυνση και την καταγγελία και έκπτωση δομής σε περίπτωση αναζήτησης επιπλέον ποσών από τις μητέρες.

– Η μείωση της αποζημίωσης μετά την προαναφερθείσα συμφωνία (π.χ. για τους παιδικούς σταθμούς έφτασε στα 2.537 ευρώ αντί των 2.900 ευρώ ανά θέση ετησίως) δεν δικαιολογεί τις τελικές απαιτήσεις των ιδιωτικών δομών προς τους γονείς, που ανέρχονται σε 550-1.500 ευρώ ετησίως.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειλημμένα απευθυνθεί εγγράφως στους φορείς διαχείρισης του προγράμματος, το Υπουργείο Εργασίας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), χωρίς ωστόσο να υπάρχει απόκριση μέχρι σήμερα.

 

Επιπλέον, καλεί εγγράφως τους αρμόδιους φορείς να διασαφηνίσουν άμεσα τη θέση τους α) περί της επιβολής επιπλέον τροφείων από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς β) περί του χειρισμού των σχετικών καταγγελιών που οι μητέρες υποβάλλουν στην ΕΕΤΑΑ και των κριτηρίων βασιμότητάς τους και γ) περί της διασφάλισης της μετακίνησης των παιδιών από τις τυχόν έκπτωτες δομές σε άλλες συμβεβλημένες δομές, ώστε να μη χάσουν τη χρονιά τους άνευ δικής τους υπαιτιότητας.

 

Τέλος, προτείνει, εφόσον αποφασιστεί ότι τελικά το κόστος μετακυλύεται στους γονείς, να τεθεί ως μέγιστο όριο το ποσόν που περικόπηκε, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 30 ευρώ μηνιαίως.