Μεταρρυθμίζοντας το σύστημα χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα: προκλήσεις και προτεραιότητες

«Οι σημειακές νομοθετικές βελτιώσεις δεν αντιμετωπίζουν συνολικά τα προβλήματα της χωροθέτησης και πολεοδομικού σχεδιασμού και τελικά πνίγονται σε έναν κυκεώνα αντιφατικών νόμων και διατάξεων» υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Σχεδιασμός του Χώρου: Συνύπαρξη ή Ανταγωνισμός», (Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012), στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση στρογγυλής Τραπέζης που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με τίτλο «Μεταρρυθμίζοντας το σύστημα χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα: προκλήσεις και προτεραιότητες», ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις κατά τη διαδικασία χωροθέτησης και υλοποίησής τους λόγω θεσμικών νομικών αγκυλώσεων που δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας δικαίου. Το σύστημα χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού θα πρέπει να ισορροπεί μεταξύ της στήριξης των επενδύσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος, σταθερά και διαχρονικά, σημείωσε σχετικά ο κ. Καλλιτσάντσης.

Απαριθμώντας, στη συνέχεια, τα σημαντικότερα προβλήματα ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ επισήμανε ότι σημαντικές πηγές γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων και, τελικά, κόστους αποτελούν η έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας, η ανυπαρξία ουσιαστικής εκτίμησης των επιπτώσεων των νόμων πριν τη ψήφισή τους (impact assessment), οι παράλογες συναρμοδιότητες, το έλλειμμα κοινής ορολογίας. «Οι προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και στήριξης των επενδύσεων είναι αξιοσημείωτες», παρατήρησε ο κ. Καλλιτσάντσης, αλλά θα πρέπει εκτός από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν, να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ενίσχυση του κύρους και του ρόλου του δημοσίου λειτουργού, στην αναμόρφωση του προεδρικού διατάγματος περί χρήσεων γης, στη συμμόρφωση των νόμων στις αποφάσεις του ΣτΕ, στη μείωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης. Επιπλέον, στο σημείο αυτό, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ πρότεινε την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών όλων των αδειοδοτήσεων, την εναρμόνιση των υποκείμενων επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού με τον υπερκείμενο καθώς και την επικαιροποίηση των περιφερειακών χωροταξικών και των ρυθμιστικών σχεδίων των μεγάλων πόλεων.