18 μήνες τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900

H  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ενημερώνει ότι στους 18 μήνες(11/3/2011 έως 11/9/2012) λειτουργίας της τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, εθνικής εμβέλειας, για την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, δέχθηκε  7676 κλήσεις και 53 ηλεκτρονικά μηνύματα.

Επί του συνόλου των κλήσεων, οι 5986 (78%) αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Από αυτές οι 4436 κλήσεις (74%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών ενώ οι 1550 κλήσεις (26%), αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 26%, γονείς 18%, άλλους συγγενείς 16%, αδελφός/ή 12%, γείτονας 10% και άλλα άτομα 15%).

Από τις 4436 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών οι 3510 κλήσεις (79%) αφορούσαν σε  ενδοοικογενειακή βία, οι 59 κλήσεις (1%) σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 70 κλήσεις (2%) σε περιπτώσεις  βιασμού, οι 7 κλήσεις (0,2%) σε πορνεία,  2 κλήσεις (0%) σε trafficking, και  564 κλήσεις (13%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας. Τα αιτήματα των κλήσεων αυτών αφορούσαν :  1917 κλήσεις (43%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 1481 κλήσεις (33%) σε νομική συμβουλευτική, 599 κλήσεις(13,5%) σε νομική βοήθεια, 355 κλήσεις(8%) σε αναζήτηση φιλοξενίας και 149 κλήσεις (3%) σε αναζήτηση εργασίας. Από τις 4436 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 2750 (62%) είναι μητέρες.

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την εργασιακή τους κατάσταση φαίνεται ότι:

 • 30% είναι απασχολούμενες (από τις οποίες το 12% είναι αυτοαπασχολούμενες και

το 18%  με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

 • 32% είναι άνεργες   (από τις οποίες το 15% μακροχρόνια άνεργες) και
 • 12% είναι ανενεργές

 

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση φαίνεται ότι:

 • 48% είναι έγγαμες
 • 10% είναι άγαμες
 • 8 % σε διάσταση
 • 5% διαζευγμένες
 • 1% χήρες
 • 3% σε συμβίωση

 

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για την ηλικία τους φαίνεται ότι:

 • 3% είναι  από 15 έως 24 ετών
 • 25% είναι από 25 έως 39 ετών
 • 27% είναι  από 40 έως 54 ετών
 • 9% είναι  από 55 έως 64 και
 • 5% είναι από 65 ετών και άνω.

 

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για το μορφωτικό τους επίπεδο φαίνεται ότι:

 • 0,2% είναι τυπικά αναλφάβητες
 • 9% έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 10% την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 5% τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου και
 • 14 % την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή προκύπτει ότι:

 • 70% είναι Ελληνίδες
 • 9% είναι μετανάστριες
 • 0,4% ανήκουν σε μειονότητες
 • 1% είναι ΑΜΕΑ και
 • 0,3% ανήκουν στην κατηγορία των άλλων μειονεκτούντων ατόμων.

 

Ως προς την οικονομική κατάσταση, η πλειοψηφία των θυμάτων, που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση, το 21% την περιγράφει ως κακή, το 18% την αναφέρει ως μέτρια και το 12% ως καλή.

 

Τονίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι απολύτως εμπιστευτικές, καλυπτόμενες από το απόρρητο της συμβουλευτικής, ενώ για την ποιότητά τους εγγυάται η Σχολή Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία έχει ανατεθεί, μετά από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ειδικευμένου προσωπικού, που στελεχώνει τη Γραμμή SOS.