Τα στατιστικά για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Α. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους:
α) Γενικού Ημερήσιου Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), με τη γενική σειρά εισαγωγής στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού.
β) ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ (ημερήσιου και εσπερινού), με τη γενική σειρά εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
γ) Γενικού Εσπερινού Λυκείου και Εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄, με τη γενική σειρά εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
Πέραν του αριθμού εισαγομένων με τη γενική σειρά, κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, όσων εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων, οι οποίοι εισάγονται επίσης με βάση τη βαθμολογία που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, σε επί πλέον αριθμό θέσεων, που καθορίστηκαν με την ίδια Υπουργική Απόφαση καθορισμού αριθμού εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
Οι εισαγόμενοι των ειδικών αυτών περιπτώσεων για την εισαγωγή τους στον επί πλέον αριθμό θέσεων, που καθορίστηκαν αποκλειστικά γι’ αυτούς, κρίθηκαν αρχικά με το σύνολο των μορίων της βαθμολογίας τους για τις θέσεις της γενικής σειράς κάθε σχολής ή τμήματος που δήλωσαν στις προτιμήσεις του μηχανογραφικού τους δελτίου και, εφόσον δεν εισάγονταν με τη γενική σειρά, στη συνέχεια κρίθηκαν για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης που δήλωσαν ότι εμπίπτουν.
Με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής για δεύτερη χρονιά ύστερα από την κατάργηση των μετεγγραφών των εισαγομένων από σχολή σε σχολή διαφορετικών πόλεων τόσο κατά το έτος εισαγωγής, όσο και κατά τα επόμενα έτη φοίτησης, οι φοιτητές και τα Ιδρύματα μπορούν να προσδιορίζουν εξ’ αρχής την Aκαδημαϊκή τους λειτουργία.
Με τον τρόπο αυτό τα ιδρύματα ξέρουν από σήμερα τον ακριβή αριθμό των πρωτοετών φοιτητών σε κάθε Τμήμα, ώστε να οργανώσουν σωστά τις σπουδές και την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σήμερα δίδονται στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία, ενώ στέλνονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να τις προωθήσουν στα Λύκεια αρμοδιότητάς τους και να αναρτηθούν σε αυτά εντός της ημέρας.
O συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 116.173 (82.608 με το 90%, 18.941 με το 10%, 14.624 με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 123.916.
Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 80.615, εκ των οποίων έκαναν χρήση των ειδικών περιπτώσεων 15.412, ενώ το 2011 εισήχθησαν 77.893.
Φέτος έμειναν 1.150 κενές θέσεις (471 με το 90%, 381 με το 10% και 298 με την κατηγορία των ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄). Το 2011 είχαν μείνει 1.568 κενές θέσεις.
Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 10% 90% ΕΠΑΛ-Α ΣΥΝΟΛΑ
Ημερήσια Εσπερινά Ημερήσια Εσπερινά
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 18941
(18880
ΓΕΛ,
61
ΕΠΑΛ-Β) 81878
(81542
ΓΕΛ,
336
ΕΠΑΛ-Β) 730
(602
ΓΕΛ,
128
ΕΠΑΛ-Β) 13941 683 116173
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 5560
(5551
ΓΕΛ,
9
ΕΠΑΛ-Β) 39607
(39566
ΓΕΛ,
41
ΕΠΑΛ-Β) 392
(330
ΓΕΛ,
62
ΕΠΑΛ-Β) 0 0 45559
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ – ΑΕΝ
202
(202
ΓΕΛ,
0
ΕΠΑΛ-Β) 1857
(1854
ΓΕΛ,
3
ΕΠΑΛ-Β) 3
(3
ΓΕΛ,
0
ΕΠΑΛ-Β) 303 2 2367
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ 3784
(3767
ΓΕΛ,
17
ΕΠΑΛ-Β) 22060
(21945
ΓΕΛ,
115
ΕΠΑΛ-Β) 207
(156
ΓΕΛ,
51
ΕΠΑΛ-Β) 6363 275 32689
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 9546
(9520
ΓΕΛ,
26
ΕΠΑΛ-Β) 63524
(63365
ΓΕΛ,
159
ΕΠΑΛ-Β) 602
(489
ΓΕΛ,
113
ΕΠΑΛ-Β) 6666 277 80615
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 50,40% 77,58% 82,46% 47,81% 40,55% 69,39%