Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα νέα “δανεικά και αγύριστα” που πήραν από τις τράπεζες το 2012 η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ

 

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) θέτει για μια ακόμη φορά, τον συνεχιζόμενο υπέρογκο δανεισμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μέσω τραπεζικών δανείων, κατά παράβαση των θεμιτών τραπεζικών κριτηρίων και παρά τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το αντίθετο. Συγκεκριμένα, με βάση τους ισολογισμούς τους τα δύο κόμματα της εξουσίας, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αύξησαν το 2012 τον δανεισμό τους κατά σχεδόν 30 εκ. ευρώ. Η ΝΔ ειδικότερα το ομολογεί αυτό στο δικό της ισολογισμό αναφέροντας ολογράφως ότι ο δανεισμός της αυξήθηκε από τα 132 στα 145 εκ. ευρώ, ενώ για το ΠΑΣΟΚ η σχετική διαπίστωση προκύπτει από την ελλειμματική του διαχείριση (νέο έλλειμμα 14,8 εκ. ευρώ). Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι στο τέλος του 2011 ήδη ο δανεισμός τους ξεπερνούσε τα 230 εκ. ευρώ και παρά το γεγονός ότι την ίδια χρονιά, η πιστωτική επέκταση του ιδιωτικού τομέα μειωνόταν.


“Τα δύο κόμματα, με τα δάνεια που πήραν από τις τράπεζες, (οι οποίες ήταν σε απόλυτη εξάρτηση από το κράτος και από την χρηματοδότηση με ευρωπαϊκούς πόρους) είχαν εκλογικά το οικονομικό πλεονέκτημα όχι μόνο σε θέματα διαφήμισης αλλά ακόμα και στην μεταφορά των ψηφοφόρων τους, επηρεάζοντας έτσι αθέμιτα την έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού”
, τονίζει μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής.


Αναλυτικά στην ερώτηση του Θόδωρου Σκυλακάκη αναφέρονται τα εξής:


“Στην ερώτησή μου
E-011048/2011 σχετικά με την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, στην οποία ερωτάτο η Επιτροπή αν θεωρεί σημαντικό “να αποτρέψει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων για νέα δάνεια χωρίς τραπεζικά κριτήρια στα κυβερνητικά κόμματα, που  θα αλλοιώσουν την ανεπηρέαστη έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού”, η Επιτροπή  δήλωσε ότι ανησυχεί για κάθε  ενδεχόμενο ηθικού κινδύνου που σχετίζεται με το πρόγραμμα για την Ελλάδα” και δεσμεύτηκε ότι “Όσον αφορά την αναμενόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της δίκαιης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας από πολιτικές επιρροές”. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς  της Νέας Δημοκρατίας και  του ΠΑΣΟΚ,  το 2012  τα  δύο κόμματα, εμφανίζουν αύξηση του δανεισμού τους (και τα δύο μαζί σχεδόν 30 εκ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι ήδη από το 2011 ήταν υπερδανεισμένα και ήταν προφανές ότι δεν επρόκειτο να πληρώσουν τα χρέη τους. Η αύξηση του δανεισμού την εκλογική χρονιά, όταν με τραπεζικά κριτήρια έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την κρατική επιχορήγηση για εξυπηρέτηση των δανείων τους, είναι μια παραβίαση της ουσίας της δημοκρατικής διαδικασίας.

Τα δύο κόμματα, με τα δάνεια που πήραν από τις τράπεζες, (οι οποίες ήταν σε απόλυτη εξάρτηση από το κράτος και από την χρηματοδότηση με ευρωπαϊκούς πόρους) είχαν εκλογικά το οικονομικό πλεονέκτημα όχι μόνο σε θέματα διαφήμισης αλλά ακόμα και στην μεταφορά των ψηφοφόρων τους, επηρεάζοντας έτσι αθέμιτα την έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού.

Ουσιαστικά, επιτράπηκε στα δύο κόμματα, να αυξήσουν το δανεισμό τους, παραβιάζοντας τα θεμιτά τραπεζικά κριτήρια, παρά τη δέσμευση της Επιτροπής για το αντίθετο, παρά το γεγονός ότι στο τέλος του 2011 ήδη ο δανεισμός τους ξεπερνούσε τα 230 εκ. ευρώ και παρά το γεγονός ότι την ίδια χρονιά, η πιστωτική επέκταση του ιδιωτικού τομέα μειωνόταν.

Θεωρεί η Επιτροπή ότι τήρησε την ως άνω δέσμευσή της;

Θεωρεί ότι οι ανωτέρω εξελίξεις θίγουν και το οικονομικό συμφέρον της ΕΕ (μέσω του δανεισμού των κομμάτων χωρίς τραπεζικά κριτήρια, από τράπεζες οι οποίες είναι εξαρτημένες από την ΕΚΤ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας “ESM“);”