Στο publicrevenue.gr οι στόχοι και τα δεδομένα των Εσόδων του Α‘ πενταμήνου 2013

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι στο διαδικτυακό κόμβο της( www.publicrevenue.gr) αναρτήθηκαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα εσόδων των μηνών Ιανουαρίου-Μαίου 2013. Τα στοιχεία προβάλλονται συγκριτικά με τη στοχοθεσία Εισπράξεων και Ελέγχων του Α΄ Εξαμήνου 2013 (διάστημα 6 μηνών). Μέσω αυτής της διαδικασίας τίθενται στη διάθεση του κάθε πολίτη οι στόχοι, αλλά και το ποσοστό επίτευξής τους.
Σημειώνεται ότι ως πρώτο βασικό σημείου αξιολόγησης έχει οριστεί το τέλος του πρώτου Εξαμήνου του 2013,  οπότε και θα ελεγχθεί το ποσοστό επιτυχίας των στόχων για την περίοδο αυτή. Οι αναρτήσεις αυτές, πλαισιωμένες από γραφικές παραστάσεις (performance charts), σταδιακά θα εμπλουτιστούν και με τις αντίστοιχες Αναλυτικές Αναφορές (ανά ΔΟΥ) για ολόκληρη την επικράτεια. Τα τελικά αποτελέσματα της επίτευξης των στόχων του Α’ εξαμήνου  Ελέγχων-Εισπράξεων,  θα είναι διαθέσιμα εντός του μηνός Ιουλίου).

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με τη δημοσίευση των στόχων δήλωσε: «Βασικός κριτής και παράγοντας της επιτυχίας επίτευξης των στόχων της ΓΓΔΕ είναι ο πολίτης. Για αυτό, στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας μετά την ανάρτηση των εβδομαδιαίων αποτελεσμάτων επιστροφών των ΔΟΥ, συνεχίζουμε με την ανάρτηση και άλλων στοιχείων προς επίρρωση των δεσμεύσεων μας περί διαφάνειας έναντι των πολιτών».