Συλλογή θέσεων για το Ευρώ και την Αριστερά από το Ντι Λίνκε

Der Euro  
und die Linke 

Το Ευρώ και η Αριστερά

Η πιο ενδιαφέρουσα και  ανοιχτή συζήτηση στους κύκλους της ευρωπαϊκής Αριστεράς για το  μέλλον Ευρωζώνης γίνεται την περίοδο αυτή στο γερμανικό κόμμα Ντι Λίνκε. Η γερμανική άρχουσα τάξη έχει από καιρό δείξει την ικανότητα της να εξετάζει το θέμα της ΟΝΕ με ψυχραιμία και χωρίς τις υστερικές φοβίες των ηγετικών στρωμάτων του Νότου. Η γερμανική Αριστερά αν και με σχετική αργοπορία, δείχνει την ικανότητα να θίξει θέματα που η Αριστερά σε άλλες χώρες της Ευρώπης θεωρεί ταμπού. 

 
Η συμμετοχή μου στη συλλογή που εκδόθηκε από το Ντι Λίνκε το Δεκέμβριο παρουσιάζεται ως:

 

 

 

Es gibt keine realistische Perspektive fur die Reparatur de Eurozone sagt Costas Lapavitsas

 

 

 

Δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική προοπτική για να διορθωθεί η Ευρωζώνη, λέει ο Κώστας Λαπαβίτσας

 

 

 

Η πλήρης έκδοση στο: