Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία είχε υπογραφεί στο Αμπού Ντάμπι το 2010, υπέγραψαν (27/06/2013), οι Υπουργοί Οικονομικών της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κ.κ. Γιάννης Στουρνάρας και Obaid Homeid Altayer.

Με την τροποποίηση αυτή, επιτυγχάνεται ουσιαστική σύγκλιση, τόσο  με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, όσο και με τις αρχές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολογίας, σηματοδοτώντας παράλληλα την απαρχή μιας φιλόδοξης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Οι Συμβάσεις Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου συνιστούν κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη ενός σταθερού επενδυτικού πλαισίου. Επίσης, συμβάλλουν σημαντικά στην εδραίωση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, διότι δημιουργούν μακροοικονομικές συνθήκες εμπιστοσύνης και ασφάλειας δικαίου, σχετικά με τις φορολογικές παραμέτρους.
Η σύναψη αυτού του Πρωτοκόλλου αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για την προσέλκυση στην Ελλάδα επενδύσεων από το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για σημαντικές επενδύσεις σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.