Τα ελλείμματα των γερμανικών τραπεζών από τα θαλασσοδάνεια

Το τεράστιο ζήτημα των προβληματικών δανείων του γερμανικού τραπεζικού τομέα προς τη ναυπηγική βιομηχανία και γερμανούς και άλλους εφοπλιστές, φέρνει με ερώτησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.

 Πιο συγκεκριμένα, ο έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του αναφέρεται σε έκθεση του οίκου Moodys αλλά και δηλώσεις μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Bundesbank, σύμφωνα με τις οποίες το γερμανικό τραπεζικό σύστημα είναι εκτεθειμένο με ποσό μεγαλύτερο των 100 δις ευρώ στο ναυτιλιακό τομέα, ποσό «υπερδιπλάσιο από το σύνολο της αξίας των ομολόγων Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, που κατέχουν οι ίδιες τράπεζες»!

 

Στην ερώτησή του, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Χουντής ζητά από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κίνδυνο στον οποίο έχουν εκτεθεί οι γερμανικές τράπεζες και να απαντήσει σχετικά με την επάρκεια του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, για αυτές τις περιπτώσεις. Καταλήγοντας, καλεί την Επιτροπή να αποφανθεί για τον τρόπο κάλυψης των ελλειμμάτων.

 

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή έχει ως εξής:

 

«Ο οίκος Moody’s έχει ήδη υποβαθμίσει μεγάλες γερμανικές τράπεζες, επειδή, όπως αναφέρει, έχουν εκτεθεί σε προβληματικά δάνεια προς τη ναυπηγική βιομηχανία, ύψους περίπου 100 δις ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο οίκο, το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το σύνολο της αξίας των ομολόγων Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, που κατέχουν οι ίδιες τράπεζες.

Τις ίδιες ανησυχίες εξέφρασε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Bundesbank (Andreas Dombert – «The year 2013: Challenges from a financial stability perspective»), ο οποίος προέβλεψε πρόσφατα ότι, η κρίση στη ναυτιλία, θα προκαλέσει τριγμούς στο τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας, καθώς οι γερμανικές τράπεζες διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλιακή χρηματοδότηση, επισημαίνοντας μάλιστα πως πολλά funds που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, σημειώνουν μεγάλες ζημιές, ενώ άλλα έχουν ήδη καταθέσει αίτηση πτώχευσης.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Γνωρίζει ποιες γερμανικές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στη ναυπηγική βιομηχανία; Πώς αξιολογεί τον κίνδυνο που έχουν αναλάβει;
  2. Τι ανέδειξαν τα stress-tests των ευρωπαϊκών τραπεζών σχετικά με το θέμα αυτό; Υπάρχει ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων;
  3. Υπάρχει σχετική έκθεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής της Γερμανίας; Έχει ασχοληθεί με το θέμα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών; Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα; Ποιος θα καλύψει τα ελλείμματα;»