Άλλος φόρος για ατομικές, άλλος για νομικά πρόσωπα

Σύσσωμη η διοίκηση της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., ενόψει της κατάθεσης προς ψήφιση στη Βουλή του φορολογικού νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καταγγέλλουμε την πολιτική του υπουργείου οικονομικών που επιβαρύνει τις ατομικές τουριστικές επιχειρήσεις με φόρο Ακίνητης Περιουσίας μεγαλύτερο από αυτόν που ισχύει για τις τουριστικές επιχειρήσεις νομικών προσώπων.

Περισσότερα