Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο η μεγαλύτερη διεθνή απειλή για την επιβίωση των επιχειρήσεων

 

„Μόνο στο 17% των επιχειρήσεων το τμήμα ασφάλειας πληροφοριών ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους

„ Το 93% των επιχειρήσεων διατήρησε σταθερό ή αύξησε τον προϋπολογισμό ασφαλείας κατά τους τελευταίους 12 μήνες – ωστόσο, οι περιορισμοί του προϋπολογισμού παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη αποτελεσμάτων

„ Οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρώνονται στο μέλλον και να προετοιμάζονται για τις νέες τεχνολογίες

„ Η έλλειψη στελεχών δυσκολεύει την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη 

 

Περισσότερα