Έκπτωση στο κόστος ενέργειας ίση με το 70% σε περιόδους αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την έκπτωση στο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε οικιακούς καταναλωτές σε περιόδους αυξημένης  ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια

Περισσότερα