Η πιο σημαντική πρωτοβουλία για τα ακίνητα

Αντώνης Παπαγιαννίδης

Μεγαλοβδομαδιάτικα το αποφάσισε η κυβέρνηση Σαμαρά/Στουρνάρα, και ανέβασε στη δημόσια διαβούλευση μια συνολική ρύθμιση για το πατρογονικό άγος των ακινήτων, στα οποία (με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο) εμπλέκεται το ελληνικό Δημόσιο. Αντιλαμβανόμαστε πως στο Μαξίμου, την αντιλαμβάνονται αυτήν την πρωτοβουλία ως legacy – ως κάτι δηλαδή που θα ‘θελαν να μείνει πίσω ως πολιτική κληρονομιά, ή ως χαρακτηριστική κίνηση ξεπαγώματος της διακυβέρνησης που, παραδοσιακά, (από τον 19ο αιώνα ακόμη, πάντως από τον Μεσοπόλεμο), οχυρωνόταν πίσω από τις ιερές αγελάδες, δηλαδή από το βόλεμα και την ακινησία, αφήνοντας καταστάσεις να σαπίζουν. Αλλά και η πλευρά Στουρνάρα, μετά από αργόσυρτη διαδικασία ωρίμανσης, το αποφάσισε και προχώρησε: βέβαια… μένει τώρα να το υπερασπιστεί ώστε να περάσει.

Περισσότερα

Επιμερισμός ΕΕΤΗΔΕ σε ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε ΕΕΤΗΔΕ ετών 2011 και 2012 είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ’ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν να προσέλθει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ και , προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο ΑΦΜ, καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίως ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό ΕΕΤΗΔΕ που να μην μπορεί να βεβαιωθεί.

Περισσότερα