Ισότητα των γυναικών σημαίνει πρόοδος για όλους

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Γυναίκας – Σάββατο 8 Μαρτίου – είναι αφιερωμένη στην ισότητα ως παράγοντα προόδου για όλους. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής της UNICEF για την προώθηση της ισότητας είναι η αντιμετώπιση των διακρίσεων.
Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών περνά μέσα από τη χειραφέτησή τους μέσα από τη μόρφωση και την παιδεία. Είναι γεγονός ότι σήμερα:

Περισσότερα