Η καθαρίστρια και οι πλαστογραφίες των θυτών που ανταμείβονται

Όπως έχουμε αναλύσει, σε άπειρα κείμενά μας, η «ανεξάρτητη δικαιοσύνη» είναι ένας μύθος! Το Δίκαιο θεμελιώνεται στην έννοια του κράτους και της κυριαρχίας. Και αυτό…

View More Η καθαρίστρια και οι πλαστογραφίες των θυτών που ανταμείβονται