Ανεπαισθήτως από την πολιτική φιλοσοφία στην πολιτική θεολογία διολισθαίνουμε έξω

1. Οι νεοέλληνες και οι εγχώριοι υβριστές τους. 2. Θύτες και θύματα φιλοσοφικών εκτονώσεων 3. Τα βαθύτερα επιστημονικά και επιστημολογικά αίτια της παρακμής κάποιων συμβατικά επιφανών πολιτικών στοχαστών. 4. Ανθρωπολογία και πανίσχυρες πολιτικές παραδόσεις υπάρχουν. Κράτος δεν υπάρχει. 5. Γνωστικό έλλειμμα για τα τρία επίπεδα ανάλυσης: Άνθρωπος, κράτος, διεθνής πολιτική. 6. Έλλειμμα κατανόησης του κρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος. 7. Η παθολογία της συμφοράς μας και δέκα βασικές θέσεις για την διεθνή πολιτική. 8. Υστερόγραφο 26.11.2013

 Παναγιώτης Ήφαιστος

Περισσότερα