Η παγίδα της ανεργίας της μέσης ηλικίας στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν αναγνωρίσει επιτέλους τη σοβαρότητα του προβλήματος της περιθωριοποίησης της νεολαίας.

Αλλά, αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα κρύβεται και μία ακόμη κοινωνική καταστροφή την οποία δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει. Αυτή τη φορά, οι μεσήλικες εργαζόμενοι είναι αυτοί που είναι έτοιμοι να υποφέρουν.

Περισσότερα