Αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μείωση του κατώτατου μισθού

ΑΔΕΔΥ Δύο από τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση το 2010, αντιβαίνουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη  (European Social Charter) και πρέπει να απαλειφθούν,…

View More Αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μείωση του κατώτατου μισθού