Όχι στην αξιολόγηση από την ΑΔΕΔΥ

όψη τα παραπάνω και στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής της από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε:Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεδρίασή της, στις 24 Απριλίου 2014, δήλωσε την αντίθεσή της στην υποτιθέμενη αξιολόγηση που με το Ν. 4250/2014 προωθεί η Κυβέρνηση.

Περισσότερα

Η αξιολόγηση οδηγεί σε απόλυση το 15% των Δ.Υ. λέει η ΠΟΕ – ΟΤΑ

Η  ΠΟΕ-ΟΤΑ επιμένει, παρά τις διαβεβαιώσεις,   ότι το νέο σύστημα που βασίζεται στην έννοια της ποσόστωσης έχει ως μοναδικό σκοπό τις απολύσεις, οι οποίες θα γίνουν, όπως υποστηρίζουν, με κομματικά κριτήρια. Μάλιστα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ επιτίθεται και στην ΚΕΔΕ με το επιχείρημα ότι ανέχεται διορισμένους προϊσταμένους στις υπηρεσίες, ενώ αφήνει αιχμές και για τις καθυστερήσεις στην ανάδειξη του νέου προεδρείου της ΑΔΕΔΥ.

Περισσότερα