Αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων και εγγύηση για την καταβολή των συντάξεων του 2012

Αλέξης Μητρόπουλος

Από δημοσιεύματα και κυβερνητικές δηλώσεις προκύπτει ότι τα Ασφαλιστικά Ταμεία  μέχρι και τον Αύγουστο έχουν πάρει ως και το 85% της κρατικής χρηματοδότησης, κάτι που καθιστά αμφίβολη την πληρωμή των συντάξεων μετά τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ έχει απορροφήσει 82,5%, ο ΟΓΑ 85%, το ΤΑΠ-ΟΤΕ 80,6%, το ΝΑΤ 76%, ο ΟΑΕΕ 70,8%, και απομένουν προς ανάληψη μόλις 240 εκατ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο.

Περισσότερα