Αρνητικά πρόσημα στο 6μηνο 13 των εξαγωγών

ΠΣΕ: «Αρνητικά πρόσημα στο 6μηνο των εξαγωγών»

-Οι πιέσεις από τις Τρίτες Χώρες έφεραν τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας 3ετίας

-Αυξάνεται η βαρύτητα των πετρελαιοειδών στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας

Περισσότερα