Βιοποικιλότητα – Ντόπιες Ποικιλίες

Η  Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι» σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το Δήμο Αθηναίων, διοργάνωσαν εκδήλωση για την βιοποικιλότητα..

Η εκδήλωση είχε στόχο την προβολή της αναγκαιότητας διατήρησης της βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας των ενδημικών ειδών και του αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού τους.

Περισσότερα