Η “βρώμικη προφητεία” που κατασκευάστηκε για να οπλίσει τους πλανητικούς δολοφόνους

Το «Σχέδιο για τον Νέο Αμερικανικό Αιώνα» (PNAC) ιδρύθηκε το 1997, με απολύτως ξεκάθαρους και διακηρυγμένους στόχους: Την απόλυτη και με κάθε μέσο επιβολή της αμερικανικής κυριαρχίας στον κόσμο κατά τον 21ο αιώνα.

Του Νίκου Μπογιόπουλου

Περισσότερα