Η πρόταση της Task Force για την ΠΦΥ

Γράφει:  

Την κατάργηση του ρόλου του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών υγείας, με ενοποίηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας του Οργανισμού και του ΕΣΥ και καθιέρωση του οικογενειακού γιατρού, ως υπεύθυνου για τη διαχείριση των περιστατικών, προτείνει μια από τις 7 επιτροπές, στην οποία συμμετέχει και η task force.