Η μεσαία τάξη στην αγχόνη της κρίσης

Δήμος Χλωπτσιούδης,
έκδ. «Το βιβλίο», Θεσσαλονίκη, 2014,

Η  μεσαία τάξη ως Ιφιγένεια στο βωμό ενός οικονομικού πολέμου θυσιάζεται στο ψεύτικο δίλημμα οικονομικών ισορροπιών και κερδών των ευρωπαϊκών κι εγχώριων ελίτ χωρίς την ελπίδα άφιξης τής Αρτέμιδος.

Περισσότερα