Μικρές αυξήσεις μισθών για όσους βαθμολογηθούν με άριστα στο δημόσιο

Η προεκλογική περίοδος ευνοεί τα καλά νέα ακόμη και όταν πρόκειται για το πολύπαθο Δημόσιο που βρίσκεται στο στόχαστρο της Τρόικας με τις γνωστές συνέπειες…

View More Μικρές αυξήσεις μισθών για όσους βαθμολογηθούν με άριστα στο δημόσιο

Ποιοι φεύγουν από το Δημόσιο

Αθήνα, 1878. Ο συγγραφέας, αρθρογράφος, τότε, στην εφημερίδα «Εστία» και μετέπειτα ακαδημαϊκός, Δημήτριος Καμπούρογλου, ονομάζει σε ένα χρονογράφημά του το σημείο μπροστά από το υπουργείο…

View More Ποιοι φεύγουν από το Δημόσιο

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο

Με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 παρεσχέθη η δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου που για διαδικαστικούς λόγους δεν είχαν υποβάλει αιτήματα χορήγησης…

View More Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο

Ανακοπή κατά του νόμιμου τίτλου εκτελέσεως που χορηγεί στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί στην είσπραξη φόρων, τελών, εισφορών κλπ

Θανάσης Αλαμπάσης. Κατά το στάδιο της λήψεως συγκεκριμένων μέτρων εκτελέσεως (κατασχετήριο έκθεση κλπ) τίθεται επιτακτικά το ερώτημα, αν θα μπορούσε ο οφειλέτης του δημοσίου, με…

View More Ανακοπή κατά του νόμιμου τίτλου εκτελέσεως που χορηγεί στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί στην είσπραξη φόρων, τελών, εισφορών κλπ