Διαδικτυακή αντίσταση των κατοίκων της Γαύδου στα σχέδια εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου

Διαδικτυακή αντίσταση των κατοίκων της Γαύδου στα σχέδια της Αθήνας για εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου και την εξόρυξή τους και μάλλον κάποιος θα πρέπει να τους πει ότι το θέμα υπερβαίνει κατά πολύ το τι θέλουν και τι δεν θέλουν οι ίδιοι. Πρόκειται για την τύχη ολόκληρου του Ελληνισμού.

Περισσότερα