Διαθεσιμότητες-απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων

Στις 22 Μαρτίου συμπληρώνεται ένα 8μηνο από τη διαθεσιμότητα 1900 εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι με τη λήξη της διαθεσιμότητας  όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες και κανένας δε θα απολυθεί. Με τη λήξη του 8μηνου  η κυβέρνηση θα απολύσει (100 χρόνια από τη θέσπιση της μονιμότητας των Δ.Υ -Σύνταγμα 1911) όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν απορροφηθεί σε άλλες υπηρεσίες.

Περισσότερα