ΣΥΡΙΖΑ: Η απάτη της ιμπεριαλιστικής «ειρηνοφιλίας»…

Η Ειρηνοφιλία γενικά είναι τα ηθικά δάκρυα της καπιταλιστικής απάτης.
Πίσω από αυτά τα ηθικά δάκρυα συγκαλύπτεται και αποκρύβεται τούτο το ουσιαστικό: «Καπιταλισμός» (ιδιαίτερα στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο) και «ειρήνη» είναι δύο έννοιες ριζικά αντίθετες και ασυμβίβαστες, όπως το νερό με τη φωτιά…
Η ειρήνη στον καπιταλισμό είναι διάλειμμα πολέμου…

Περισσότερα